Przejdź do treści

Elastyczna strategia

Elastyczna strategia – czym jest?

Pomyśl o swoim celu biznesowym.

Jaką masz wizję swojej firmy?

Jak chcesz ją rozwijać?

Nawet najbardziej przemyślany plan biznesowy nie jest odporny na wszystkie zmiany w otoczeniu. Niekorzystny wpływ warunków zewnętrznych zagraża Ci każdego dnia.

Najlepsze wykorzystanie szans pojawiających się w otoczeniu zapewni Ci elastyczność strategii.

Takie podejście do budowania i realizowania strategii biznesowej, zapewni Ci długotrwałą skuteczność. Dzięki elastyczności Twoja organizacja, a także jej rozwój będą odporne na pojawiające się, nieprzewidywalne zmiany w otoczeniu – będziesz zawsze przygotowany na to, aby szybko i efektywnie dostosować do nich swoje działania, nie zbaczając z obranego przez siebie kierunku i bez szkody dla realizowanych celów.

Nasz zespół specjalistów zajmujących się budowaniem strategii oraz zwinnym zarządzaniem pomoże Ci zwiększyć efektywność wdrażania strategii, analizować sytuacje i podejmować mądre decyzje.

Korzyści dla klienta

Sposób działania – całościowy proces

Na zbudowanie elastycznej strategii składają się:

1.Opracowanie strategii

  • Analizy strategiczne – pozwalają podsumować wiedzę na temat organizacji i otoczenia potrzebną do podejmowania decyzji dotyczących kierunków dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.
  • Misja wizja – opracowanie misji i wizji pomaga wzmocnić poczucie tożsamości pracowników, nadać sens ich pracy oraz zwiększyć zaangażowanie.
  • Model biznesowy – schemat modelu pomaga zaplanować działania w podstawowych obszarach działania przedsiębiorstwa oraz koncentrować się na tym co dla klienta jest ważne i co decyduje o skorzystaniu z oferty.
  • Wybór wskaźników i ich pomiar – wybór wskaźników dostosowany do procesów w przedsiębiorstwie i celów strategicznych zapewnia monitorowanie realizacji strategii, wykrywanie niezgodności oraz korygowanie działań.

więcej…

2. Zarządzanie przez cele i osiągnięcia

  • MBO– pomaga wyznaczyć i monitorować konkretne cele dla przedsiębiorstwa, działów, poszczególnych pracowników oraz terminy ich realizacji. Jest również elementem motywującym do działania.

więcej…

 

  • Zarządzanie przez osiągnięcia jest możliwe dzięki metodzie OKR. Jest ona nastawiona na bardzo ambitne i pozostawiające dużo przestrzeni cele dla organizacji.

więcej…

3. Sprawne wdrożenie strategii wymaga dobrze przemyślanego i zarządzanego portfela produktów, projektów i usług.

więcej…

4. W świecie niepewności i dużej złożoności podejście empiryczne jest najefektywniejszym sposobem na rozwój produktów, projektów i usług. Do tego celu została stworzona metoda Scrum. 

więcej…

5. Standaryzacja i podejście statystyczne umożliwi przewidywalne dostarczanie wartości klientowi. Jest możliwe dzięki metodzie Kanban.

więcej…

Konsultanci

Łukasz Filut

CEO DAC Software – agilowej firmy tworzącej oprogramowanie na potrzeby rynku automotive. Współtwórca zespołu Agile Coachów – beshesha.com Praktyk metodyk zwinnych od 10 lat, specjalizujący się w szerokim wykorzystaniu frameworku Scrum w wielu branżach (certyfikaty PSMII, PSPO II oraz CoachWise) oraz zarządzaniu IT (certyfikaty Cobit5, ITIL, ISTQB adv). Trener, wykładowca oraz opiekun merytoryczny studiów podyplomowych “Zwinne zarządzanie usługami”.

 

Michał Żak

Trener w Beshesha Propagator Agile. Praktyk Scrum. Miłośnik ScrumEdu. Pasjonat empiryzmu. W kolejnych firmach wspiera transformację ku zwinności ukierunkowanej na zapewnianie i dostarczanie usług oraz produktów o najwyższej wartości. Ciągle uczący się Scrum Master, który dzieli się doświadczeniami zdobytymi podczas współpracy z dużymi, jak i małymi firmami. Wykładowca WSB Poznań, autor gier oraz warsztatów uczących i tłumaczących zasady Agile w niekonwencjonalnej formie. W Beshesha.com poszukujący nowych wyzwań, metod oraz sposobów dzielenia się umiejętnościami, wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie współdziałania zespołów również w złożonych strukturach – LeSS.

 

Marcin Jamrozik

Trener w Beshesha. Praktyk Lean Managementu, który przenosi najlepsze praktyki w obszar Scruma. Doskonalił procesy w takich organizacjach jak Orange, Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia czy Wyższe Szkoły Bankowe. Autor gier oraz warsztatów doskonalących znajomość Scruma i Kanbana. Od trzech lat jest Scrum Masterem w TEB Akademia aktywnie wspierającym tworzenie oprogramowania dla marketingu, sprzedaży, administracji uczelni oraz wykładowców i studentów największej grupy niepublicznych uczelni wyższych w Polsce. Z usług jego zespołów obecnie korzysta ponad 2000 pracowników Grupy TEB Akademia, ponad 70 tyś studentów WSB i DSW oraz rzesze kandydatów na studia w całej grupie.

 

Małgorzata Kośmicka

Nawigator Doradztwo Gospodarcze Coach, trener i konsultant. Absolwentka MBA i studiów podyplomowych z Marketingu, obroniła doktorat z zakresu zarządzania strategicznego. Specjalizuje się w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem oraz zarządzania ludźmi, mentoringu, sprzedaży i zarządzania sprzedażą posiada doświadczenie w zarządzaniu w przedsiębiorstwach. Współpracuje zarówno z przedsiębiorstwami jak i uczelniami wyższymi, urzędami oraz ngo. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Fundator oraz prezes Nawigator Pro Fundacji Dobrych Praktyk Zarządzania w latach 2013 do 2019. Wykładowca na uczelniach takich jak: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu na studiach MBA i Studiach Podyplomowych z zarządzania, Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy na studiach podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi, Collegium da Vinci na studiach podyplomowych HR Biznes Partner w Poznaniu. Autorka publikacji na temat zarządzania, sukcesji i mentoringu. Doradztwo i szkolenia prowadzi od 2003 roku, coaching od 2010 roku. Przeprowadziła ponad 3000 dni szkoleń oraz ponad 4000 godzin coachingu.

 

Sławomir Kośmicki

Nawigator Doradztwo Gospodarcze W 2002 roku założył firmę Nawigator Doradztwo Gospodarcze. Coach, trener i konsultant z wieloletnią praktyką w zakresie zarządzania i sprzedaży w sektorze B2B (od 1992), zarządzaniu działem sprzedaży i inwestycji (od 1998). Wykłada na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na studiach MBA i studiach podyplomowych z zarządzania. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. W latach 2013 do 2019 członek zarządu Nawigator Pro Fundacji Dobrych Praktyk Zarządzania. Szkolenia prowadzi od 2003 roku, coaching od 2010 roku. Autor publikacji na temat zarządzania, sukcesji i mentoringu. Prowadził wdrożenia projektów w przedsiębiorstwach polskich i międzynarodowych m.in. z zakresu opracowywania i wdrażania strategii działania oraz strategii sprzedaży, wdrażania ocen okresowych, badania klimatu organizacji, badania zadowolenia z pracy i wynagrodzeń, badania kompetencji, opracowywania opisów stanowisk pracy, systemów motywacyjnych, struktury organizacyjnej, wartościowania stanowisk pracy. Pracuje jako coach i mentor z handlowcami, osobami zarządzającymi sprzedażą, zarządzającymi ludźmi, właścicielami firm. Przeprowadził ponad 3000 dni szkoleń oraz 2500 godzin coachingu dla kadry zarządzającej wyższego, średniego oraz niższego szczebla w przedsiębiorstwach. Doradztwo i szkolenia prowadzi od 2003 roku, coaching od 2010 roku. Przeprowadziła ponad 3000 dni szkoleń oraz ponad 4000 godzin coachingu.