Przejdź do treści

Scrum

Scrum

  • Projekt w trakcie realizacji, zespół dedykowanych ludzi pracuje pełną parą, zadania są realizowane, ale Klient oraz Ty nie jesteście zadowoleni z uzyskiwanych efektów?
  • Kolejne wersje produktu wykazują nawarstwiające się niezrozumienie na linii Klient-Zespół co powoduje piętrzenie się nowych oczekiwań funkcjonalnych oraz procesowych?
  • Rośnie frustracja Klienta oraz Zespołu ze wspólnej pracy, a poniesione nakłady (finansowe oraz czasowe) są niewspółmierne do uzyskiwanych efektów?
  • Złożoność projektu zaczęła przytłaczać Zespół oraz Klienta, który oczekuje zadowalających efektów, jednocześnie żadna ze stron nie ma czasu na kolejne spotkania, ustalenia i zmiany zakresu prac do wykonania?
  • Każda kolejna wersja produktu ujawnia listę ważniejszych funkcjonalności, którymi należałoby się zająć zawieszając prace nad obecnie wykonywanymi zmianami?

 

Scrum może pomóc!

Dzięki niemu:

  • zapewnisz powtarzalność procesu wytwórczego, w którym w każdym cyklu wytwórczym (iteracji) ponownie realizowane będą analiza, priorytetyzacja, realizacja oraz odbiór wykonanych zmian,
  • jasno zdefiniujesz role i odpowiedzialności w Zespole, a dzięki temu stworzysz środowisko pracy oparte na konwersacji, ustaleniach i ustawicznym polepszaniu procesu,
  • jasno określisz zasady współpracy, zarówno na linii Klient-Zespół oraz w samym zespole, a powtarzalność wydarzeń pozwoli lepiej planować kolejne działania w złożonym procesie analityczno-wytwórczym.

 

Dlaczego SCRUM?:

Adaptacja – Scrum to metodyka oparta na Empiryźmie – poznawanie rzeczywistości projektowej poprzez prowadzenie rzeczywistych obserwacji/pomiarów, analizowanie uzyskiwanych wyników oraz szybką adaptację do zaistniałych sytuacji.

Szybka Wartość z produktu – bazując na krótkich i powtarzalnych cyklach wytwórczych (sprintach) skupia się na regularnym dostarczaniu ustalanych każdorazowo wartości, a uzyskane efekty od razu podlegają ocenie i stanowią podstawę do dalszych działań projektowych.

Skupienie na Zespole – bazuje na samozarządzających zespołach, wyznających te same wartości (Odwaga, Skupienie, Oddanie, Szacunek. Otwartość), które dzięki swojej różnorodności, kompleksowej wiedzy, umiejętnościom oraz jasno rozpisanym rolom potrafią wyznaczać cele i w krótkich iteracjach poddawać uzyskiwane efekty inspekcji oraz adaptacji kluczowych interesariuszy.

Ograniczenie ryzyka – w złożonym środowisku wytwórczym najlepszym sposobem na zmniejszenie ryzyka jest stworzenie przyrostu produktu o jak największej wartości, z którego mogą korzystać klienci. Już na podstawie tego niepełnowartościowego produktu lub aplikacji, którey w kolejnych cyklach produkcyjnych będą doskonalone, możemy zbierać informacje zwrotne, które przełożą się na lepsze efekty w kolejnych cyklach. To sprawi, że produkt będzie coraz lepszy i pomoże budować oraz dostarczać najbardziej wartościowe rzeczy.

powrót