Przejdź do treści

Zarządzanie strategiczne

W ramach szkoleń dotyczących zarządzania strategicznego proponujemy następujące kursy:

Czym jest propozycja wartości, value proposition?

Jak zarządzać ceną sprzedaży, aby zwiększyć zyskowność firmy