Przejdź do treści

lean manufacturing
i teoria ograniczeń

i te  Lean Manufacturing – czym jest?

  Lean Manufacturing to sposób na większe zyski w firmie poprzez dogłębną analizę zachodzących procesów, eliminację strat i utrzymanie wymaganej jakości produktów.

  • Zmniejszają się dochody i poszukujesz mądrych oszczędności
  • Efektywność produkcji jest poniżej Twoich oczekiwań
  • Wzrastają koszty wytwarzania wyrobów
  • Wzrastają koszty magazynowania
  • Wzrastają koszty transportu
  • Pojawia się więcej reklamacji
  • Zmniejsza się motywacja pracowników
  • Piętrzą się problemy w różnych działach firmy
  • Wzrasta frustracja z powodu nieuporządkowania procesów

  Czy tak być musi? Odpowiedź na to jest prosta – NIE! Wystarczy sięgnąć po rozwiązania, które proponujemy w zakresie Lean Manufacturing

  Korzyści dla klientów

  Korzyści, jakie można osiągnąć korzystając z wdrożenia zasad Lean manufacturing w swojej firmie to:

  • Uwolnienie kapitału poprzez oszczędności i minimalizację strat
  • Zwiększenie efektywności produkcji i usług
  • Większe zaangażowanie pracowników
  • Usprawnienie procesów

  Lean Manufacturing nie oznacza dla firmy większych kosztów, ale wręcz przeciwnie ich ograniczenie i wniesienie do firmy wartości dodanej. Takimi wartościami mogą być:

  • Zwiększenie motywacji pracowników
  • Zmniejszenie strat produkcyjnych
  • Zwiększenie wydajności pracy
  • Zmniejszenie wysiłku

  Lean to przede wszystkim praktyka i obserwacje. Aby wdrożenie Lean było efektywne najlepiej dokonywać go wspólnie poprzez pracę w zespołach roboczych składających się z kluczowych pracowników i konsultantów.

  • Praktyka pokazuje, że najbardziej efektywnym sposobem na podniesienie wydajności procesów jest wspólna praca oparta na wiedzy klienta o swoim biznesie oraz know-how doradcy
  • Nasza współpraca jest procesem bazującym na sekwencji działań ułożonych w logiczną całość.

  Wiele firm naraża się na poważne kłopoty ze względu na brak uporządkowania procesów biznesowych w swojej firmie. Aby je wyeliminować wystarczy wprowadzić następujące metody:

  • 5S (segregacja, systematyzacja, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina)
  • Analiza start (np. FMEA, DMAIC, 5x why, Diagram Ishikawy, Pareto)
  • Eliminacja strat (zgodnie z filozofią Lean)
  • SMED (szybkie przezbrojenie)
  • Pull czy Push (produkcja pod konkretne zamówienie, czy „na magazyn”)
  • Kaizen (wprowadzanie nowych rozwiązań)

  Często firmy próbują zdobywać rynek obniżając ceny, „bo tak robi konkurencja”. Można osiągnąć więcej poprzez podniesienie wydajności i zniwelowanie strat we wszystkich obszarach bez strat na jakości.