Przejdź do treści

Zarządzanie przez osiągnięcia

Zarządzanie przez osiągnięcia

Mając dobrze zdefiniowaną strategię (używając SWOT’a, BMC czy analizy PEST) trzeba ją efektywnie wdrożyć. Zarządzanie organizacją, kierując się strategią w zmieniającym się środowisku jest niemałym wyzwaniem dla każdego przedsiębiorstwa, szczególnie takiego, które szybko i dynamicznie rośnie.

OKR

Objective Key Result, tak zwane OKR. Metoda wywodząca się z firmy Intel i zyskująca szeroką popularność jako metoda zarządzania przez cele dla organizacji/zespołu/ludzi. W tej chwili jest ona używana między innymi przez Google, Allegro, Flexibus czy Qarson.

Polega ona na wyznaczaniu ambitnych Osiągnięć (ang. Objective). Jest to konkretne wyzwanie, które dzięki Kluczowym Rezultatom (ang. Key Results) jest policzalne. Definiują one w jakim stopniu udało się zrealizować zdefiniowany cel.

Przykład:

O – “Klienci korzystają z naszej oferty online”

KR – Ruch na naszej stronie internetowej z ofertą online wynosi 1 000 użytkowników miesięcznie,

KR – 5% użytkowników miesięcznie na naszej stronie wykonuje zapytania o ofertę

KR – 1% użytkowników miesięcznie kupuje ofertę online

Dzięki szeroko dostępnej informacji w jakim kierunku zmierza Twoja organizacja, każdy pracownik firmy może skoncentrować swoje działania na odpowiednich projektach i zadaniach. Gwarantuje to skuteczne wdrożenie strategii, a dzięki regularnym przeglądom organizacja wie, w którym miejscu jest.

Wiedząc gdzie jesteś możesz:

  • wspierać swoich pracowników w realizacji strategii,
  • wzmacniać priorytety najważniejszych projektów i zadań,
  • zmienić strategię, gdy wybrana okaże się błędna.

 

Dzięki OKR można:

  • określić punkt, w którym znajduje się organizacja,
  • wyrównać działania organizacji ku wspólnej wizji,
  • reagować na potrzeby zmiany kierunku,
  • reagować na potrzeby wsparcia ludzi.

powrót