Przejdź do treści

Efektywny portfel projektów, produktów i usług

Efektywny portfel projektów, produktów i usług jest dużym wyzwaniem. Kluczowe obszary, które należy w tym procesie zaadresować to:

  • wybór najważniejszych projektów, inicjatyw czy zadań dla realizacji obecnej strategii,
  • ryzyko i niepewność związaną z realizacją poszczególnych działań,
  • możliwości organizacji w realizacji działań.
Realizacja tych zadań wymaga dojrzałego procesu zarządzania. Jedną z metod, którą proponujemy naszym klientom jest “Upstream Kanban”. Metoda oparta na metodzie Kanban, wsparta analizą statystyczną możliwości, metodami zarządzania opcjami i efektywnym procesem wsparcia strategii jest dobrym rozwiązaniem dla firm każdego segmentu.

Dzięki zastosowaniu zarządzania portfelowego możliwe będą:

  • projekty i zadania zgodne ze strategią organizacji,
  • szybka informacja zwrotna na temat efektywności realizowanych projektów
  • przewidywalny czas realizacji projektów.

 

powrót