Przejdź do treści

Metoda Kanban

Metoda Kanban

  • Czy chcesz lepiej zrozumieć jak działa Twoja firma?
  • Czy chcesz wiedzieć co się dzieje w Twoim zespole i miejscu pracy?
  • Czy skorzystałbyś z możliwości skupienia się na kilku małych rzeczach, zamiast bezustannie przełączać się między projektami?
  • Czy uważasz, że Ty i Twoi współpracownicy powinniście ciągle się uczyć i rozwijać?

 

Metoda Kanban jest dla Ciebie.

Na każdy proces można spojrzeć jak na rurociąg, do którego z jednej strony wprowadzane są żądania dostarczenia usługi lub produktu a z drugiego końca którego, po upływie określonego czasu, można spodziewać się gotowego rozwiązania.

Niestety, jak w każdym przepływie, można natknąć się na wąskie gardła. Są to miejsca w procesie, gdzie praca utyka i kumuluje się, blokując przez to przepływ. Z ekonomicznego punktu widzenia każde opóźnienie w procesie produkcji lub obsługi powoduje, że wartość końcowa produktu spada. Co więcej, produkt przebywający w procesie wymaga ciągłych nakładów. Wiąże zasoby (ktoś musi się nim przecież zajmować) oraz niesie ze sobą potencjalne ryzyko (wciąż można wprowadzić defekt, lub klient może zmienić wymagania), co tylko pogarsza ogólny rozrachunek ekonomiczny przedsięwzięcia.

Dzięki metodzie Kanban zidentyfikujesz i wyeliminujesz wąskie gardła poprzez 6 prostych praktyk:

➔ wizualizuj przepływ – tablice przedstawiające etapy procesu oraz zadania w nim się znajdujące

➔ ogranicz pracę w toku – liczba zadań realizowanych równocześnie nie może być zbyt duża, ponieważ czas przełączania się pomiędzy nimi będzie dłuższy niż czas pracy nad zadaniami

➔ zarządzaj przepływem – weryfikuj i optymalizuj proces, tak aby był najkrótszy z możliwych

➔ wytłumacz zasady procesu – proces musi być powszechnie znany i każda zmiana musi być komunikowania

➔ pętle zwrotne – konieczne jest zbieranie informacji zwrotnych od odbiorców oraz uczestników procesu

➔ udoskonalaj wspólnie – zebrane informacje zwrotne oraz dane analizuj, wyciągaj z nich wnioski i realizuj zmianę razem z zespołem.

Najlepsze rezultaty metoda Kanban przynosi tam, gdzie jej zasięg obejmuje cały proces — od marketingu po dział wdrożeń czy dystrybucję — a nie ogranicza się tylko do jednego działu, czy pojedynczych zespołów.

powrót