Aleksandra Skraburska – lista wybranych projektów, w których uczestniczyła trenerka

Aleksandra Skraburska – Brała udział w realizacji licznych projektów, m.in.: „Chcę być przedsiębiorczy – podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych”, „Zbuduj kompetencje i rozpocznij karierę! Program rozwoju dla Wydziału Leśnego”, „Ekobiznes to czysty zysk! Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie stosowania rozwiązań prośrodowiskowych”, „Zachodniopomorskie liderem dialogu społecznego. Model wspierania aktywności partnerów społecznych i gospodarczych w budowaniu możliwości adaptacyjnych przedsiębiorstw”, „Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców”, „Dwuczynnikowy model…

Michał Brywczyński – lista wybranych projektów, w których uczestniczył trener

Michał Brywczyński – uczestniczył w realizacji szeregu projektów komercyjnych i dofinansowanych, m.in. cykle warsztatów i szkoleń z zakresu mistrzowskiej sprzedaży dla CarGo Bosch, z zakresu negocjacji, wywierania wpływu, rozwiązywania konfliktów i zarządzania czasem dla firmy Everest Finanse, z zakresu umiejętności menedżerskich dla kierowników referatów ZUS Olsztyn, z zakresu profesjonalnej obsługi klienta dla SONY, Przyjazny urząd – szkolenia podwyższające kwalifikacje pracowników samorządów, Akademia profesjonalnego asystenta, Akademii e-podpisu, Warsztaty Umiejętności Zarządzania.

Beata Tylus – lista wybranych projektów, w których uczestniczyła trenerka

Beata Tylus – uczestniczyła w realizacji szeregu projektów, m.in. Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancją efektywności JST, Siła przywództwa, Akademia Profesjonalnego Sprzedawcy, Akademia Profesjonalnego Kierownika, Kadry dla edukacji przyszłości, Kadry gotowe na Euro 2012 – szkolenia z kompetencji kluczowych dla wielkopolskich pracowników, Akademia doskonałości, Działamy razem – wielkopolskie instytucje ekonomii społecznej na rzecz porozumienia, Sprzedaż, finanse, zarządzanie podstawą sukcesu firmy, Szkolenia menedżerskie dla pracowników administracji rządowej będących w grupie wiekowej…

Beata Paul van Eerden – lista wybranych projektów, w których uczestniczyła trenerka

Beata Paul van Eerden – uczestniczyła w realizacji szeregu projektów, m.in. Doskonalenie efektywności osobistej, Zarządzanie ludźmi w MSP od zatrudnienia do zwolnienia, Zasady zatrudniania, rozliczania i zarządzania personelem w projektach realizowanych w ramach PO KL, Zarządzanie efektywnością personelu w firmie uwzględniające różnorodność wiekową, Ocenianie i motywowanie pracowników – szkolenia dla kadry menedżerskiej Poczty Polskiej S.A, Profesjonalna obsługa klienta. Budowanie wizerunku firm MŚP w ramach Projektu Ekoturystyka, Projekt dla mediatorów z…

Hanna Łowicka – lista wybranych projektów, w których uczestniczyła trenerka

Hanna Łowicka – uczestniczyła w realizacji szeregu projektów, m.in. . Aktywnie konsultujemy – lepiej współpracujemy, Akademia menadżera, Nowa wiedza – nowe kompetencje, Nowa jakość usług w 5 jednostkach samorządu terytorialnego, PWP od wykluczenia do zatrudnienia- adaptacja zawodowa osób w trudnej sytuacji życiowej, Projekty finansowane z Unii, czyli jak dobrze zarządzać w warunkach różnorodności, Innowacyjne zarządzanie projektami, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, PIW EQUAL- Wstań, unieś głowę, Wzrost kompetencji pracowników regionu…

Ewa Gordziej-Niewczyk – lista wybranych projektów, w których uczestniczyła trenerka

Ewa Gordziej – Niewczyk – uczestniczyła jako trener i/lub coach w realizacji szeregu projektów komercyjnych oraz dofinansowywanych z EFS, m.in. Akademia Kompetencji, Inwestycja w Kadry, Z wiekiem na plus, Instrument Szybkiego Reagowania, Doskonalenie kompetencji sprzedawców wielkopolskich przedsiębiorstw, Rozwój kadr źródłem konkurencyjności firmy Phytopharm Klęka i firm powiązanych, Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy Kreisel w oparciu o wykwalifikowaną kadrę,  Wzrost kompetencji wielkopolskich pracowników,  Trener – drugi zawód nauczyciela, Wzrost kompetencji pracowników Regionu…

Anna Nowak – lista wybranych projektów, w których uczestniczyła trenerka

Anna Nowak – uczestniczyła jako trener i/lub coach w realizacji szeregu projektów komercyjnych oraz dofinansowywanych z EFS , m.in. Akademia Kompetencji, Inwestycja w Kadry, Z wiekiem na plus, Instrument Szybkiego Reagowania, Doskonalenie kompetencji sprzedawców wielkopolskich przedsiębiorstw, Wzrost kompetencji wielkopolskich pracowników,  Trener – drugi zawód nauczyciela, Wzrost kompetencji pracowników Regionu Kujawsko – Pomorskiego, Warsztaty Umiejętności Zarządzania, Siewca Wiedzy, Sukcesja stanowisk drogą do sukcesu organizacji pracodawców, wdrożenie ocen pracowniczych w firmach ITM…

Małgorzata Kośmicka – lista wybranych projektów, w których uczestniczyła trenerka

Małgorzata Kośmicka – uczestniczyła jako trener i/lub coach w realizacji szeregu projektów komercyjnych oraz dofinansowywanych z EFS, m.in. Akademia Kompetencji, Inwestycja w Kadry, Z wiekiem na plus, Instrument Szybkiego Reagowania, Doskonalenie kompetencji sprzedawców wielkopolskich przedsiębiorstw, Rozwój kadr źródłem konkurencyjności firmy Phytopharm Klęka i firm powiązanych, Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy Kreisel w oparciu o wykwalifikowaną kadrę, Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego kadry grupy VOX, Wzrost kompetencji wielkopolskich pracowników,  Trener –…