Przejdź do treści

Szkolenie certyfikacyjne DiSC HR Business Partner bezpośrednio i zdalnie

  Chcesz poznać zasady funkcjonowania modelu komunikacyjnego DiSC?
  Działać jako trener lub facylitator w jednym z najbardziej popularnych na świecie systemów?
  Otrzymać międzynarodowy certyfikat?

  Zapisz się na szkolenie:
  Lidka – 796 021 533; Małgosia 604 102 685; Sławek 604 100 613 

  Szkolenie może być dofinansowane w Bazie Usług Rozwojowych
  W formule stacjonarnej -23-24.04.2024
  online – 21-22.03.2024 oraz 25-26.04.2024
  online weekendowo 06-07.04.2024 oraz 04-05.05.2024
  online wieczorowo 08.04, 10.04, 12.04, 16.04, 18.04.2024 oraz 29.04, 30.04, 06.05, 08.05, 10.05.2024

  Dzięki szkoleniu zdobędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne, aby głębiej zrozumieć sposób funkcjonowania ludzi, różnice w ich zachowaniu, wpływ na skuteczność działania, relacje interpersonalne. Idąc krok dalej dowiesz się, jak można modyfikować zachowania, adaptować je do konkretnej sytuacji tak, aby stać się bardziej efektywnym w realizacji zadań i wybierać trafniejsze strategie interpersonalne. Dzięki tej wiedzy będziesz mógł w praktyczny sposób wspierać rozwój pracowników, zespołów i organizacji.

  • Poznasz budowę raportu i modelu teoretycznego DiSC
  • Nauczysz się interpretować raport DiSC
  • Dowiesz się w jaki sposób prowadzić sesję informacji zwrotnych
  • Poznasz możliwości wykorzystania raportów DiSC w pracy indywidualnej i grupowej
  • Dowiesz się w jaki sposób wykorzystując raporty można wzbogacić i pogłębić inne formy wspierania rozwoju i zmiany (coaching, treningi, oceny okresowe itp.)

  Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do stylów zachowań w pracy DiSC – historia
  2. 4 style zachowań i ogólne preferencje dla każdego stylu
  3. Rozpoznawanie stylu innych osób
  4. Atuty i nadużycia stylów
  5. Budowa modelu teoretycznego DiSC
  6. Przedstawienie budowy raportów
  7. Analiza i interpretacja raportów uczestników
  8. Naukowa weryfikacja raportów DiSC
  9. Nauka umiejętności dostosowania komunikacji do stylów innych osób
  10. Modele pracy z raportem
  11. Schemat sesji informacji zwrotnej
  12. Poszczególne etapy sesji informacji zwrotnej
  13. Ćwiczenie stawiania hipotez i formułowania pytań
  14. Identyfikowanie obszarów rozwojowych klientów
  15. Zastosowania narzędzia w pracy indywidulnej, grupowej i z organizacjami
  16. Podsumowanie i pożegnanie

  Koszt szkolenia od osoby:
  2.500,00 +23% VAT (3.075,00 brutto) w wersji stacjonarnej
  2.200,00 +23% VAT (2.706,00 brutto) w wersji zdalnej

  Serdecznie zapraszamy!