Przejdź do treści

Szkolenie certyfikacyjne DiSC HR Business Partner bezpośrednio i zdalnie

  Chcesz poznać zasady funkcjonowania modelu komunikacyjnego DiSC?
  Działać jako trener lub facylitator w jednym z najbardziej popularnych na świecie systemów?
  Otrzymać międzynarodowy certyfikat?

  Zapisz się na szkolenie:
  Lidka – 796 021 533; Małgosia 604 102 685; Sławek 604 100 613 

  Szkolenie może być dofinansowane w Bazie Usług Rozwojowych
  W formule stacjonarnej – 9-10.11.2023
  lub online – 6-7.11.2023.

  Dzięki szkoleniu zdobędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne, aby głębiej zrozumieć sposób funkcjonowania ludzi, różnice w ich zachowaniu, wpływ na skuteczność działania, relacje interpersonalne. Idąc krok dalej dowiesz się, jak można modyfikować zachowania, adaptować je do konkretnej sytuacji tak, aby stać się bardziej efektywnym w realizacji zadań i wybierać trafniejsze strategie interpersonalne. Dzięki tej wiedzy będziesz mógł w praktyczny sposób wspierać rozwój pracowników, zespołów i organizacji.

  • Poznasz budowę raportu i modelu teoretycznego DiSC
  • Nauczysz się interpretować raport DiSC
  • Dowiesz się w jaki sposób prowadzić sesję informacji zwrotnych
  • Poznasz możliwości wykorzystania raportów DiSC w pracy indywidualnej i grupowej
  • Dowiesz się w jaki sposób wykorzystując raporty można wzbogacić i pogłębić inne formy wspierania rozwoju i zmiany (coaching, treningi, oceny okresowe itp.)

  Koszt szkolenia od osoby:
  2.500,00 +23% VAT (3.075,00 brutto) w wersji stacjonarnej
  2.200,00 +23% VAT (2.706,00 brutto) w wersji zdalnej

  Serdecznie zapraszamy!