Przejdź do treści

Hanna Łowicka

Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ukończone studia podyplomowe z zakresu funduszy strukturalnych oraz ukończone studia doktoranckie. Coach ICC od 2008 roku, od 2010 roku career coach, trenerka z dużym doświadczeniem w projektach społecznych, autorka programów szkoleniowych i kursów z zakresu kompetencji miękkich i zarządczych, certyfikowany doradca biznesowy dla PES, tutor i mentor.

Jako trener współpracuje od 15 lat z sektorem biznesu oraz organizacji pozarządowych łącząc swoje zainteresowania  zawodowe z pasją jaką jest praca z drugim człowiekiem. Posiada liczne referencje i nagrody za sukcesy  w swojej pracy. Motto ” Wspierać inspirując”.

Członkini  Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, Coach ICC, w-ce prezes Fundacji Innowacyjnego Rozwoju i Wiedzy.

Hanna Łowicka uczestniczyła w realizacji szeregu projektów, m.in. . Aktywnie konsultujemy – lepiej współpracujemy, Akademia menadżera, Nowa wiedza – nowe kompetencje, Nowa jakość usług w 5 jednostkach samorządu terytorialnego, PWP od wykluczenia do zatrudnienia- adaptacja zawodowa osób w trudnej sytuacji życiowej, Projekty finansowane z Unii, czyli jak dobrze zarządzać w warunkach różnorodności, Innowacyjne zarządzanie projektami, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, PIW EQUAL- Wstań, unieś głowę, Wzrost kompetencji pracowników regionu woj. kujawsko-pomorskiego.