Przejdź do treści

Wyzwania i organizacja pracy zdalnej

Cele szkolenia

 • Budowanie skutecznych nawyków w pracy zdalnej
 • Zwiększenie efektywności i satysfakcji z pracy zdalnej

Dla kogo?

 • Osoby i zespoły pracujące w pełnym lub częściowym wymiarze pracy w formie zdalnej

Program szkolenia

lp. Nazwa bloku szkoleniowego
1.
 • Efektywne zarządzanie czasem – zasady optymalizacji zadań
 • Specyfika pracy zdalnej – różnice, wyzwania i przeszkody, pułapki
 • Aspekty techniczne – narzędzia usprawniające pracę zdalną
 • Eliminacja złodziei czasu a potencjalna wydajność
 • Nawyk jako główny motor napędowy efektywnego działania
 • Nawyki, które mi służą/ nawyki, które przeszkadzają
 • Zmiana nawyków
 • Narzędzia organizacji pracy, ich wykorzystanie w pracy:

Lista spraw
Macierz Eseinhowera
Zasada Pareto
Ustalanie priorytetów
Zadania ABC
Zasada 60:40

 • Umiejętność ustalania priorytetów pod kątem ich ważności i pilności
 • Krzywa wydajności i koncentracji – narzędzia dopasowane do osobistego stylu
 • Pełnione role i związane z nimi zadania
 • Planner Coveya
 • Fotografia dnia pracy
 2.
 • Umiejętne kontrolowanie przebiegu pracy i osiąganych rezultatów
 • Wyciąganie wniosków i diagnozowanie obszarów do poprawy
 • Radzenie sobie w sytuacji presji – ustawienie priorytetów
 • Zagrożenia dotyczące skuteczności działania (prawo Parkinsona, Prokrastynacja)
 • Strategia małych kroków, metoda grupowania zadań w codziennej pracy z klientami, działami wewnętrznymi
 • Cele długo, średnio o krótkoterminowe
 • Metoda SMART
 • Praca z codziennymi zadaniami (rytm miesięczny, tygodniowy, codzienny)
 • Nadawanie sensu wykonywanym czynnościom – cel dnia, cel zadania
 • Higiena pracy/ pracy zdalnej

Zadbanie o przestrzeń pracy
Ubiór do pracy
Miejsce pracy
Przerwy w pracy w tym na lunch
Urozmaicanie pracy

Szkolenie prowadzą nasi doświadczeni trenerzy, Małgorzata Kośmicka oraz Sławomir Kośmicki

Nasze metody pracy

Ćwiczenia grupowe i indywidualne, symulacje, scenki, case study, matryce kreatywne, analiza materiałów, action learning

Jakie korzyści dla uczestnika?

1. Analiza indywidualnych wyzwań w organizacji pracy zdalnej
2. Rozwijanie umiejętności znajdowania skutecznych dla siebie rozwiązań usprawniających pracę

Czas trwania, miejsce

2 dni po 8 godzin (9-17:00)

Poznań ul. Wojskowa 6 apt. B7

value proposition, propozycja wartości strategia firmy

Bliższe informacje oraz zapisy:

Katarzyna Uljasz

e-mail: k.uljasz@navigator.com.pl

tel. 796 021 533