Przejdź do treści

Twórcze rozwiązywanie konfliktów – szkolenie otwarte

Cele szkolenia

  • zdobycie umiejętności diagnozowania przyczyn konfliktów
  • nabycie umiejętności zarządzania konfliktem

Dla kogo?

  • kierownicy, szefowie działów, menedżerowie

Program szkolenia

  • różnice komunikacyjne jako jedna z przyczyn konfliktów
  • rozwiązywanie problemów komunikacyjnych
  • optymalny poziom konfliktu
  • przyczyny konfliktów – analiza
  • rodzaje konfliktów w organizacji
  • twórcze wykorzystanie konfliktów
  • metody rozwiązywania konfliktów w organizacji

Nasze metody pracy

Studia przypadków, gry symulacyjne, odgrywanie scenek, praca w małych zespołach, miniwykład

Jakie korzyści dla uczestnika?

Umiejętność diagnozowania przyczyn konfliktów i ich rozwiązywania

Czas trwania, miejsce

Szkolenie jednodniowe – 8 godzin szkoleniowych

Poznań, ul. Wojskowa 6 apt. B7

                                                                                                                                                    

Po bardziej szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu:

Lidia Walczak

e-mail: l.walczak@navigator.com.pl

tel. 796 021 533