Przejdź do treści

Zarządzanie zmianą

Cele szkolenia

  • uświadomienie uczestnikom nieuchronności zmian
  • nabycie  umiejętności zarządzania zmianą
  • przewodzenie w czasie zmian

Dla kogo?

  • kierownicy, dyrektorzy, szefowie działów
  • właściciele, menedżerowie różnego szczebla

Program szkolenia

  • przygotowanie siebie i zespołu do zmian
  • 8 kroków zmiany – John Kotter
  • przekonywanie osób do pracy w zmianie
  • komunikacja w zmianie

Nasze metody pracy

Praca w grupach,  studia przypadków, gry symulacyjne, odgrywanie scenek, praca w małych zespołach,

Jakie korzyści dla uczestnika?

Przekonanie siebie i innych o konieczności zmian i umiejętność radzenia sobie w sytuacji zmian

Czas trwania, miejsce

Szkolenie dwudniowe
Poznań ul. Wojskowa 6 apt. B7 sala górska