Przejdź do treści

Zarządzanie Zespołem Rozproszonym

Cele szkolenia
 • Poznanie i praktyczne wykorzystanie narzędzi wspierających pracę menedżera zespołu rozproszonego
 • Nabycie umiejętności budowania poczucia wspólnotowości i zaangażowania zespołu
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy zespołu rozproszonego
Dla kogo?
 • Menedżerowie zespołów rozproszonych
 • Kadra zarządzająca
Program kursu
 • Czym jest Zespół Rozproszony
  • Definicja zespołu rozproszonego
  • Korzyści i wyzwania związane z zarządzaniem zespołem rozproszonym
 • Narzędzia zarządzania Zespołem Rozproszonym
  • Organizacja i planowanie zadań – narzędzia wspomagające
  • Inicjowanie i inspirowanie pracowników – budowanie motywacji i poczucia jedności w zespole
  • Delegowanie zadań – jak delegować zadania w trybie zdalnym
  • Monitorowanie – feedback i słuchanie pracowników – doskonalenie działań
  • Organizacja miejsca pracy
 • Zasady pracy w Zespole Rozproszonym
  • Organizacja miejsca pracy i narzędzi
  • Narzędzia komunikacji
  • Moderowanie spotkań zespołu rozproszonego
 • Budowa relacji w zespole
  • Motywacja jej składowe i możliwości oddziaływania
  • Elastyczność działań jako motywator dla pracowników
  • Dbałość o równowagę w pracy hybrydowej/zdalnej
 • Praktyczne warsztaty
  • Prowadzenie rozmowy monitorującej
  • Korygowanie niepożądanego zachowania pracowników
  • Rozwiązywanie trudnych sytuacji
  • Tworzenie poczucia wspólnotowości zespołu rozproszonego

Kurs prowadzą nasi doświadczeni trenerzy  Małgorzata Kośmicka oraz Sławomir Kośmicki

Jakie korzyści dla uczestnika?
 • Doskonalenie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczeń
 • Trening udzielania informacji zwrotnej
 • Motywowanie i inspirowanie do rozwoju
Czas trwania, miejsce

2 dni po 8 godzin (9-16:00)

Kurs realizowany w siedzibie naszej firmy lub w innym preferowanym przez Państwa miejscu, albo w formule zdalnej.

                                                                                                                                        

Bliższe informacje oraz zapisy:

Katarzyna Uljasz

e-mail: k.uljasz@navigator.com.pl

tel. 796 021 533