Przejdź do treści

Skuteczny Menedżer

Cele szkolenia

 • nabycie umiejętności zarządzania przez osoby o niewielkim stażu menedżerskim
 • dobre przygotowanie praktyczne do pełnienia roli menedżera

Dla kogo?

 • kierownicy, dyrektorzy, szefowie działów
 • właściciele, menedżerowie różnego szczebla

Program szkolenia

 • Efektywna komunikacja interpersonalna w pracy managera
 • Efektywny zespół – jak tworzyć zespoły nastawione na współpracę
 • Zarządzanie czasem- ustalanie celów i priorytetów
 • Delegowanie uprawnień i kompetencji
 • Proces naboru pracowników do firmy.
 • Motywowanie pracowników – rola menedżera w motywowaniu
 • Ocenianie pracowników
 • Zarządzanie przez cele i rezultaty
 • Trudne rozmowy z pracownikami
 • Błędy w zarządzaniu – psychologia na użytek menedżera
 • Zarządzanie potencjałem pracowników – budowanie ścieżek kariery
 • Autoprezentacja i sztuka perswazji

Nasze metody pracy

Praca w grupach, studia przypadków, gry symulacyjne, odgrywanie scenek, praca w małych zespołach,

Jakie korzyści dla uczestnika?

Nabycie umiejętności skutecznego zarządzania zespołami pracowniczymi

Czas trwania, miejsce

Szkolenie czterodniowe
Poznań ul. Wojskowa 6 apt. B7 sala morska