Przejdź do treści

Przywództwo

Cele szkolenia

 • poznanie różnych modeli przywództwa
 • rozwinięcie własnych kompetencji przywódczych
 • rozwinięcie umiejętności zarządzania zmianami

Dla kogo?

 • kierownicy, dyrektorzy, szefowie działów
 • właściciele firm, menedżerowie

Program szkolenia

 • Shackleton –  studium przypadku
 • Efektywny zespół – jak pociągnąć zespół za sobą
 • Motywowanie zespołu
 • Gra menedżerska
 • Co kształtować w sobie, jako lider?
 • Wprowadzanie zmian w organizacji w sposób ciągły

Nasze metody pracy

Praca w grupach,  studia przypadków, gry symulacyjne, odgrywanie scenek, praca w małych zespołach,

Jakie korzyści dla uczestnika?

Nabycie umiejętności skutecznego zarządzania zespołami pracowniczymi

Czas trwania, miejsce

Szkolenie dwudniowe
Poznań ul. Wojskowa 6 apt. B7 sala górska

Przywództwo – kilka refleksji

Przywództwo to temat niezwykle szeroki, powiedziane zostało o nim już bardzo dużo. W naszej praktyce szkoleniowej, doradczej i coachingowej spotykamy się z tym zagadnieniem niezmiernie często.
Dla nas przywództwo stanowi pewien proces. Charakteryzujący się ciągłą zmianą. Jest on uzależniony od wielu czynników. Są to: osoba przywódcy, członkowie zespołu, charakter organizacji i jej kultura, panujące przekonania. Widać stąd, iż jesteśmy skłonni przyznać rację i uznać koncepcję Blancharda, dotyczącą sytuacyjnego przywództwa za jak najbardziej słuszną.

W modelu tym kładzie się nacisk na to, że skuteczny przywódca potrafi dopasować się do rożnych sytuacji oraz różnych osób. Lider powinien inaczej zachowywać się w przypadku spraw małej wagi i prowadzenia rozmów z niedoświadczonymi pracownikami, a inaczej, gdy prowadzi duży projekt z pracownikami o ogromnym doświadczeniu.

Przywództwo wymaga odpowiedzi na szereg pytań.

Kto to taki lider?
Co trzeba robić, aby być liderem?
Jak być liderem skutecznym?
Jak lider przekonuje do zmiany?
Z tematem przywództwa wiąże się szereg innych, style zarządzania, elastyczność stosowania różnych stylów wobec pracowników, kwestie wyzwalania motywacji wewnętrznej, inspirowanie do działań

Od dłuższego czasu usiłuje się podać szereg cech, które powinny „wykreować” lidera. Niektórzy podają, że takich cech powinno być nawet 25. Według nas, aby mówić o przywództwie potrzebne są następujące elementy:

 1. Zaufanie pracowników
 2. Koncentracja na celu, a przez to wyważone podejście do ludzi i zadań
 3. Kompetencje pozwalające na sprawne wykonywanie zadań
 4. Posiadanie planu realizacji swojej wizji

Lider to osoba, która potrafi elastycznie dopasować się do ciągłych zmian powstających w jego otoczeniu, ale to też osoba, która te zmiany kreuje, inicjuje i inspiruje innych do tego, aby myśleć w sposób krytyczny o każdym elemencie. Tylko chęć  udoskonalenia tego, co się robi pozwala na utrzymanie pozycji lidera.