Przejdź do treści

Projekt Menedżer

Cele szkolenia

  • nabycie  umiejętności niezbędnych do zarządzania projektami
  • nabycie wiedzy potrzebnej menedżerowi projektu

Dla kogo?

  • osoby zajmujące się projektami klasycznymi

Program szkolenia

  • pojęcia kluczowe zarządzania projektami
  • obszary zarządzania projektem
  • etapy zarządzania projektem
  • dokumentacja projektu
  • budowa zespołu projektowego
  • procesy realizacji projektu i jego kontrola
  • warsztaty praktyczne zarządzania projektami

Nasze metody pracy 

Praca w grupach,  studia przypadków, gry symulacyjne, odgrywanie scenek, praca w małych zespołach,

Jakie korzyści dla uczestnika?

Nabycie umiejętności skutecznego zarządzania projektami o różnej wielkości w bezstresowy sposób

Czas trwania, miejsce

Szkolenie dwudniowe
Poznań ul. Wojskowa 6 apt. B7 sala morska