Przejdź do treści

Oceny pracownicze

Cele szkolenia

  • nabycie  wiedzy na temat wdrażania i przeprowadzania ocen pracowniczych
  • nabycie umiejętności przeprowadzania rozmów oceniających

Dla kogo?

  • kierownicy, dyrektorzy, szefowie działów, menedżerowie

Program szkolenia

  • kryteria podlegające ocenie – ich wybór
  • budowa formularzy ocen, skala ocen – zasady
  • prowadzenie obserwacji
  • przygotowanie do rozmowy oceniającej
  • prowadzenie rozmowy oceniającej

Nasze metody pracy

Praca w grupach,  studia przypadków, gry symulacyjne, odgrywanie scenek, praca w małych zespołach

Jakie korzyści dla uczestnika?

Nabycie umiejętności bezstresowego prowadzenia procesu ocen pracowników

Czas trwania, miejsce 

Szkolenie dwudniowe
Poznań ul. Wojskowa 6 apt. B7 sala lazurowa