Przejdź do treści

Motywowanie

Cele szkolenia

  • poznanie kilku teorii na temat motywowania
  • rozwinięcie umiejętności  pobudzania motywacji pracownika
  • poznanie  praktycznych wymiarów motywacji

Dla kogo?

  • kierownicy, dyrektorzy, szefowie działów
  • właściciele firm, menedżerowie

Program szkolenia

  • ankieta motywacji – co Ciebie motywuje?/ wg Herzberga/
  • motywowanie zespołu, a motywacja indywidualna
  • studium przypadku
  • nowe teorie na temat motywacji koncepcja perspektywy i  koncepcja samo determinacji
  • zasady motywowania

Nasze metody pracy

Praca w grupach,  studia przypadków, gry symulacyjne, odgrywanie scenek, praca w małych zespołach,

Jakie korzyści dla uczestnika?

Nabycie umiejętności skutecznego motywowania pracowników, zmniejszenie kosztów motywacji poprzez optymalizację procesów motywacji

Czas trwania, miejsce

Szkolenie dwudniowe
Poznań ul. Wojskowa 6 apt. B7 sala górska