Przejdź do treści

Komunikacja menedżerska

Cele szkolenia

  • nabycie  wiedzy na temat zależności komunikacyjnych relacji podwładny – przełożony
  • poznanie skutecznych i właściwych sposobów komunikowania się

Dla kogo?

  • kierownicy, dyrektorzy, szefowie działów, menedżerowie

Program szkolenia

  • poznanie różnic komunikacyjnych i uwzględnianie ich w praktyce
  • płaszczyzny odbioru komunikatu wg von Thuna
  • model pełnej ekspresji – praktyczne ćwiczenia
  • bariery komunikacyjne i ich omijanie
  • piramida komunikacji

Nasze metody pracy

Praca w grupach,  studia przypadków, gry symulacyjne, odgrywanie scenek, praca w małych zespołach

Jakie korzyści dla uczestnika?

  • Nabycie umiejętności skutecznego komunikowania na poziomie współpracy
  • Unikanie stresów i napięć związanych z niewłaściwą komunikacją

Czas trwania, miejsce

Szkolenie dwudniowe
Poznań ul. Wojskowa 6 apt. B7 sala morska