Przejdź do treści

Zarządzanie czasem

Cele szkolenia

 • nabycie  umiejętności lepszej organizacji czasu
 • poznanie narzędzi ułatwiających planowanie czasu

Dla kogo?

 • kierownicy, dyrektorzy, szefowie działów, menedżerowie, pracownicy

Program szkolenia

 • podstawowe narzędzia planowania, zasady sporządzania planu
 • pojęcie przepływu „flow” i jego wykorzystanie w praktyce
 • działanie w oparciu o cele i priorytety
 • narzędzia informatyczne
 • obrona własnego czasu
 • równowaga w życiu zawodowym i prywatnym

Nasze metody pracy

Praca w grupach,  studia przypadków, gry symulacyjne, odgrywanie scenek, praca w małych zespołach

Jakie korzyści dla uczestnika?

 • Lepsze wykorzystanie czasu pracy
 • Zmniejszenie stresu z powodu obciążenia pracą
 • Budowanie równowagi w życiu zawodowym i prywatnym
 • Umiejętność radzenia sobie z osobami „zabierającymi” czas
 • Poznanie narzędzi informatycznych wspomagających planowanie

Czas trwania, miejsce 

Szkolenie dwudniowe
Poznań ul. Wojskowa 6 apt. B7 sala górska