Przejdź do treści

5S – uporządkowana organizacja pracy

Cele szkolenia
  • uporządkowanie i standaryzacja stanowisk pracy

Dla kogo?

  • Kadra zarządzająca, kierownicy działów operacyjnych, pracownicy produkcyjni, halowi i BHP, dział utrzymania ruchu, R&D
Program szkolenia
  • Historia i zasadność stosowania
  • Seiri – selekcja/sortowanie
  • Seiton systematyka
  • Seiso sprzątanie
  • Seiketsu standaryzacja
  • Shitsuke samodyscyplina / utrzymanie
  • 5S w Twojej firmie

Nasze metody pracy

Praca w grupach, studia przypadków, mini-wykłady, gry symulacyjne, praca w małych zespołach.

Czas trwania, miejsce

Szkolenie jednodniowe
Poznań ul. Wojskowa 6 apt. B7 sala morska