Przejdź do treści

Rozwijaj się zdalnie!

Zadbajmy o naszych pracowników, klientów i nasze przedsiębiorstwo

Obecna sytuacja dotyka każdego z nas – to nieoczekiwane, zupełnie nowe doświadczenie zarówno dla całej firmy, jak i jej pracowników. Jest to w wielu przypadkach próba ogniowa, ale jednocześnie okazja do wprowadzenia do funkcjonowania przedsiębiorstwa wielu dobrych praktyk, które wzmocnią je i pozostawią pozytywnie efekty również po powrocie do normalności.

Warto więc w tym wyjątkowym czasie m. in.:

Oznacza to dużo wyzwań dla zarządów, kadry zarządzającej i pracowników. Dla każdej z firm scenariusz wygląda inaczej – wpływ ma na to branża, w jakiej działa oraz to, na ile jest ona przygotowana do zarządzania kryzysowego.

Niezależnie od tego, w jakiej Państwa firma jest sytuacji, możliwe jest dopasowanie zakresu i rodzaju wsparcia oraz formy pracy tak, aby odpowiadała Państwa potrzebom, preferencjom oraz możliwościom. Jak wiemy w chwili obecnej tradycyjne formy pracy nie są możliwe. Możemy jednak, zachowując efektywność i osiągając planowane cele, przenieść je z powodzeniem do pracy zdalnej.

Druga strona medalu

Obecna sytuacja niewątpliwie namieszała w poukładanej rzeczywistości wielu przedsiębiorstw. Może oznaczać konieczność przyjrzenia się i aktualizacji dotychczasowych przekonań, przyzwyczajeń, sprawdzonych i działających do tej pory form pracy. Potrzeba tu pewnej otwartości i zanurzenia się w nieznanej dotąd przestrzeni. Kiedy sami zrobiliśmy ten pierwszy krok, przekonaliśmy się jednak, że jest to przestrzeń tworząca niepowtarzalne możliwości, równie inspirująca do pracy, umożliwiająca uczenie się z dużą efektywnością.

Co więcej, dając tej formie szansę pojawiają się dodatkowe korzyści:

Nasza oferta

Aby wesprzeć Państwa zespół, firma Nawigator Doradztwo Gospodarcze przygotowała się do działań w trybie zdalnym. Możemy prowadzić szkolenia i doradztwo dedykowane całym grupom lub indywidualnym uczestnikom, coaching indywidualny i grupowy, badania online a także rekrutację online.

Formuła pracy podczas szkoleń on-line

Szkolenia online przeprowadzamy najczęściej w kilku blokach po 3h. Liczba bloków zależy od poruszanej tematyki.

Przykłady naszych działań z ostatnich dni, które przeszły lub przechodzą w przestrzeń wirtualną
  1. W dniach 28 do 29 marca tego roku przeprowadziliśmy warsztaty online dla grupy 19 uczestników. Działania były prowadzone przez Google Meet i Moodle. Dostarczyliśmy również uczestnikom ćwiczenia interaktywne. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z zajęć, materiałów, poziomu merytorycznego, czatu, pracy w grupach w pokojach wirtualnych, ćwiczeń interaktywnych oraz poziomu ich angażowania w zajęcia.
  2. Opracowujemy nieustannie ćwiczenia interaktywne na użytek szkoleń online, zadań domowych, follow-up, np.
  • Jak utrzymać zaangażowanie pracowników w czasie kryzysu – infografika
  • Schemat rozmowy oceniającej – infografika
  • 21 najważniejszych zasad prowadzenia oceny okresowej – prezentacja
  • Podstawowe błędy oceniania – czas stawić im czoła! – infografika i ćwiczenie
  • 15 zasad oceniania – ćwiczenie
  • Lista kontrolna dla menedżera oceniającego – ćwiczenie

3. Na koniec marca przenieśliśmy w przestrzeń wirtualną seminaria oraz konsultacje na etapie tworzenia projektów menedżerskich dla studentów studiów MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym dla pracowników PES i przedsiębiorstw społecznych. Planowany czas realizacji konsultacji do października 2020. Konsultacje odbywają się na Google Meet.

4. Od połowy marca do połowy kwietnia prowadziliśmy konsultacje zdalne dla studentów MBA na etapie zaliczeń modułów studiów dla Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Konsultacje odbywały się na Google Meet.

W kwietniu bieżącego roku rozpoczynamy projekt wartościowania stanowisk pracy. Wszystkie działania – spotkania, wywiady, ankiety, realizacja zadań w zespole projektowym zostanie przeniesiona w przestrzeń wirtualną. Działania prowadzone będą przez platformę Zoom lub MS Teams.