Przejdź do treści

Rozmowa oceniająca z pracownikami

Cele szkolenia
 • Poszerzenie wiedzy na temat znaczenia komunikacji w relacjach przełożony – podwładni
 • Zdobycie umiejętności w obszarze prowadzenia sprawnych i skutecznych rozmów oceniających i podsumowujących według standaryzowanej procedury
 • Nabycie większej pewności siebie w trakcie rozmów dzięki poznaniu i przećwiczeniu praktycznych technik prowadzania rozmowy oraz zasad udzielania informacji zwrotnych
 • Wskazanie jak cennym narzędziem dla budowania autorytetu szefa może być rozmowa oceniająca z pracownikiem
Dla kogo?
 • Szefowie działów, Właściciele firm
Program szkolenia
 • Miejsce oceny w zarządzaniu ludźmi
 • Psychologiczne aspekty oceny: błędy oceny, atrybucje, interpretacje
 • Jak przygotować się do rozmowy oceniającej
 • Zasady prowadzenia rozmów oceniających
 • Udzielanie pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej podczas rozmowy oceniającej
 • Przygotowanie pracownika do rozmowy oceniającej
 • Trening rozmów rocznych
 • Sesja pytań i odpowiedzi

Szkolenie poprowadzi doświadczona trenerka Małgorzata Kośmicka

Nasze metody pracy
 • W szkoleniu wykorzystujemy wiele przykładów praktycznych, ale są one wyjaśniane pod kątem mechanizmów psychologicznych. Uczestnicy analizując je oraz odwołując się do własnych doświadczeń mogą wzbogacić swój warsztat menedżerski o nową wiedzę, umiejętności i inspiracje. Pracujemy metodami aktywnymi, starając się przekazać treść tak, by motywować do dalszego działania w myśl zwiększania satysfakcji i skuteczności.
Jakie korzyści dla uczestnika?
 • Uczestnicy wiedzą czym jest rozmowa oceniająca i jak ją prowadzić z wykorzystaniem różnych technik komunikacyjnych
 • Jak budować autorytet i motywować pracownika poprzez informację zwrotną
Czas trwania, miejsce
2 dni, terminy: 13.06.17, 21.06.17

adres: Poznań ul. Wojskowa 6 apt. B7, sala morska

Koszt

Cena dla jednej osoby

 1 364zł + VAT

                                                                                                                    

Po bardziej szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Uljasz

e-mail: k.uljasz@navigator.com.pl

tel. 796 021 533