Przejdź do treści

Rozmowa oceniająca z pracownikiem

Cele kursu
 • Zdobycie wiedzy jak przeprowadzić proces oceny oraz jak poprowadzić rozmowę oceniającą (w tym feedback i feedforward) by zwiększyć efektywność zarządzania pracownikami w celu optymalizacji organizacji pracy
 • Zdobycie umiejętności przekładania strategii na cele cząstkowe oraz komunikowania ich w sposób motywujący
 • Poznanie metod przekazywania pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej
 • Poznanie narzędzi usprawniających proces oceniania
Dla kogo?
 • Kierownicy oraz specjaliści, w tym HR
 • Właściciele firm
 • Kadra menedżerska
Program kursu
 • Dzień 1: Psychologiczne i organizacyjne aspekty rozmów oceniających
  • Rozmowa oceniająca a strategia firmy
  • Dlaczego (nie) lubimy oceniać i być ocenianym?
  • Psychologiczne aspekty procesu oceniania: skutki, korzyści, zagrożenia
  • Funkcje rozmowy oceniającej jako narzędzia realizacji strategii oraz:
   • motywowania, w tym wyznaczania celów
   • rozwijania kompetencji pracownika
   • źródła informacji o pracowniku będącego informacją zwrotną o skuteczności kierowania przez przełożonego
  •  Najczęstsze błędy podczas rozmowy oceniającej i sposoby zapobiegania im
  •  Efektywna rozmowa oceniająca- standaryzacja procesu
 • Dzień 2: Trening prowadzenia rozmowy oceniającej
  • Praktyczny trening przeprowadzania rozmowy oceniającej:
   • planowanie i przygotowanie do rozmowy
   • struktura i utrzymanie toku rozmowy
   • zasady udzielania pozytywnej  i negatywnej  informacji zwrotnej
   • formułowanie celów i oczekiwań (odpowiednia komunikacja)
   • techniki radzenia sobie ze specyficznymi osobowościami i samooceną pracownika (sytuacje trudne)
   • wyznaczania celów i zakończenie rozmowy
   • radzenie sobie z  emocjami własnymi i osób ocenianych
  • Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Kurs prowadzi nasza doświadczona trenerka Małgorzata Kośmicka

Jakie korzyści dla uczestnika?
 • Usprawnienie procesu realizacji strategii firmy
 • Zwiększenie poziomu kompetencji przeprowadzania procesów związanych z oceną i informacją zwrotną na temat oceny pracy oraz komunikowaniem realizacji strategii
 • Usprawnienie procesu prowadzenia rozmów oceniających w firmie
Czas trwania, miejsce

2 dni po 8 godzin (9-17:00)

Kurs realizowany w ramach jednego zjazdu w siedzibie naszej firmy lub w innym preferowanym przez Państwa miejscu

Nasz adres: Poznań, ul. Wojskowa 6 apt. B7

 

Koszt

Cena za jedną osobę 1 364 zł + VAT

Zapisz się na szkolenie korzystając z poniższego formularza.

[contact-form-7 id=”328″ title=”szkolenia-otwarte”]

                                                                                                                                                    

Po bardziej szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Uljasz

e-mail: k.uljasz@navigator.com.pl

tel. 796 021 533