Przejdź do treści

Poczucie dobrostanu w miejscu pracy

Cele szkolenia

Zdobycie umiejętności:

  • Usprawniania i maksymalizowania satysfakcji z pracy, dzięki odpowiednim metodom radzenia sobie ze stresem oraz narzędziom budowania pozytywnego podejścia do sytuacji zawodowych;
  • Zmaksymalizowania wydajności pracy dzięki skutecznej organizacji czasu pracy;
  • Zwiększania efektywności pracy w zespole dzięki znajomości narzędzi usprawniających komunikację i wspierających współpracę;
  • Zapobiegania zachowaniom kontrproduktywnym i wzmacniania zachowań produktywnych poprzez identyfikowanie niekorzystnych nawyków i modyfikowanie ich

Dla kogo?

  • Pracownicy wszystkich szczebli delegowane przez pracodawcę lub zgłaszające się z własnej inicjatywy.

Program szkolenia

lp. Nazwa bloku szkoleniowego
1. Zdrowie i praca jako wartość
Definicje zdrowia, dobrostanu, well being
Zaangażowanie, poczucie sensu, pozytywne emocje jako filary poczucia szczęścia
 2. Budowanie postawy wdzięczności
Za co jestem wdzięczny sobie, za co współpracownikom
Okazywanie uznania innych
Docenianie swoich sukcesów
3. Nawyki, które mi służą i te, które mi przeszkadzają (w kontekście pracy i zdrowia)
Co decyduję się zmienić
Sprawność przez cały dzień
4 energie – duchowa, emocjonalna, intelektualna, fizyczna
4. Potrzeby a różnice indywidualne
Na ile stwarzam sobie warunki, żeby zaspokoić swoje potrzeby
Jakie moje mocne strony pomagają mi osiągać dobrostan, nad czym chciałbym/chciałabym pracować
Planowanie swojej kariery zawodowej
Kompetencje potrzebne na moim stanowisku pracy obecnym i docelowym
 5. Relacje z innymi
Komunikacja jako jeden z ważnych czynników wpływających na zdrowie i dobrostan
Narzędzia komunikacyjne ułatwiające komunikację i współpracę z innymi
6. Organizacja pracy
Role w pracy i w życiu
Kluczowe zadania w poszczególnych rolach
Ustalanie priorytetów
Macierz Eisenhowera
Fotografia dnia pracy
Kluczowe działania zbliżające mnie do sukcesu
Pożeracze czasu
7. Jak zaprzyjaźnić się ze stresem
Stres przyjaciel czy wróg?
Jakie są źródła stresu
Praca ze zmianą nastawienia
Metoda Trudność Przekonanie
Skutek
8. Automotywacja
Co mnie motywuje, co demotywuje
Postawa proaktywna – o co mogę zadbać
Narzędzia automotywacji
6 kroków Pantalona
Coaching wewnętrzny

Szkolenie prowadzą nasi doświadczeni trenerzy, Małgorzata Kośmicka oraz Sławomir Kośmicki

Nasze metody pracy

Praca w grupach, studia przypadków, gry symulacyjne, odgrywanie scenek, praca w małych zespołach

Jakie korzyści dla uczestnika?

Umiejętność dbania o czynniki wpływające na poczucie dobrostanu i zadowolenia, pracy nad nastawieniem, zmiany nawyków na bardziej adaptacyjne, radzenia sobie ze stresem, budowania automotywacji i motywacji pracowników, a także organizacji czasu pracy.

Czas trwania, miejsce

2 dni po 8 godzin (9-17:00)
Poznań ul. Wojskowa 6 apt. B7