Przejdź do treści

Na co można przeznaczyć środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

Środki z KFS można przeznaczyć na koszty kształcenia ustawicznego takie jak:

 • Określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z
  ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS
 • Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą
 • Egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności,
  kwalifikacji lub uprawnień zawodowych
 • Badanie lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy
  zawodowej po ukończeniu kształcenia
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem

W ramach naszej oferty można skorzystać ze środków z KFS na dwa rodzaje szkoleń:

 • Organizowane przez nas szkolenia otwarte
 • Szkolenia zamknięte zorganizowane tylko dla Państwa pracowników