Przejdź do treści

Menedżer Coachem

Cele kursu
 • Poznanie metod zarządzania wiedzą pracowników w organizacji
 • Zdobycie umiejętności rozwoju wiedzy pracowników metodami coachingowymi i treningowymi.
 • Zdobycie wiedzy w zakresie motywowania oraz zarządzania zespołem pracowników
Dla kogo?
 • Menedżerowie
 • Liderzy zespołów sprzedaży
Program kursu
 • Dzień 1
  • Rola przełożonego w rozwoju pracowników
 • Dzień 2
  • Zarządzanie pracownikami przez zarządzanie ich wiedzą
 • Dzień 3
  • Zarządzanie zespołem sprzedażowym
 • Dzień 4
  • Motywowanie zespołu sprzedażowego
 • Dzień 5
  • Umiejętność pracy z pracownikiem indywidualnym i grupą pracowników cz. 1
 • Dzień 6
  • Umiejętność pracy z pracownikiem indywidualnym i grupą pracowników cz. 2
 • Dzień 7
  • Dobór metod dydaktycznych w podnoszeniu kwalifikacji pracowników

Kurs prowadzą nasze doświadczone trenerki Hanna Łowicka, Małgorzata Kośmicka

Jakie korzyści dla uczestnika?
 • Kształtowanie pozytywnych postaw zwiększających efektywność biznesową i osobistą pracowników przedsiębiorstw
 • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania pracownikami.
 • Rozwój firmy poprzez podnoszenie standardów pracy
Czas trwania, miejsce

7 dni po 8 godzin (9-17:00)

Kurs realizowany w ramach trzech zjazdów w siedzibie naszej firmy lub w innym preferowanym przez Państwa miejscu

Nasz adres: Poznań, ul. Wojskowa 6 apt. B7

Koszt

Cena za jedną osobę 4 890 zł + VAT

                                                                                                                                                    

Bliższe informacje oraz zapisy:

Lidia Walczak

e-mail: l.walczak@navigator.com.pl

tel. 796 021 533