Przejdź do treści

Lean Manufacturing

Lean Manufacturing – czym jest?

Lean Manufacturing to sposób na większe zyski w firmie poprzez dogłębną analizę zachodzących procesów, eliminację strat i utrzymanie wymaganej jakości produktów.

 • Zmniejszają się dochody i poszukujesz mądrych oszczędności
 • Efektywność produkcji jest poniżej Twoich oczekiwań
 • Wzrastają koszty wytwarzania wyrobów
 • Wzrastają koszty magazynowania
 • Wzrastają koszty transportu
 • Pojawia się więcej reklamacji
 • Zmniejsza się motywacja pracowników
 • Piętrzą się problemy w różnych działach firmy
 • Wzrasta frustracja z powodu nieuporządkowania procesów

Czy tak być musi? Odpowiedź na to jest prosta – NIE! Wystarczy sięgnąć po rozwiązania, które proponujemy w zakresie Lean Manufacturing

Korzyści dla klientów

Korzyści, jakie można osiągnąć korzystając z wdrożenia zasad Lean manufacturing w swojej firmie to:

 • Uwolnienie kapitału poprzez oszczędności i minimalizację strat

 • Zwiększenie efektywności produkcji i usług
 • Większe zaangażowanie pracowników
 • Usprawnienie procesów

Lean manufacturing

Lean Manufacturing nie oznacza dla firmy większych kosztów, ale wręcz przeciwnie ich ograniczenie i wniesienie do firmy wartości dodanej.
Takimi wartościami mogą być:

 • Zwiększenie motywacji pracowników
 • Zmniejszenie strat produkcyjnych
 • Zwiększenie wydajności pracy
 • Zmniejszenie wysiłku

Lean to przede wszystkim praktyka i obserwacje. Aby wdrożenie Lean było efektywne najlepiej dokonywać go wspólnie poprzez pracę w zespołach
roboczych składających się z kluczowych pracowników i konsultantów.

 • Praktyka pokazuje, że najbardziej efektywnym sposobem na podniesienie wydajności procesów jest wspólna praca oparta na wiedzy klienta o swoim biznesie oraz know-how doradcy
 • Nasza współpraca jest procesem bazującym na sekwencji działań ułożonych w logiczną całość.

Wiele firm naraża się na poważne kłopoty ze względu na brak uporządkowania procesów biznesowych w swojej firmie. Aby je wyeliminować wystarczy wprowadzić następujące metody:

 • 5S (segregacja, systematyzacja, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina)
 • Analiza start (np. FMEA, DMAIC, 5x why, Diagram Ishikawy, Pareto)
 • Eliminacja strat (zgodnie z filozofią Lean)
 • SMED (szybkie przezbrojenie)
 • Pull czy Push (produkcja pod konkretne zamówienie, czy „na magazyn”)
 • Kaizen (wprowadzanie nowych rozwiązań)

Często firmy próbują zdobywać rynek obniżając ceny, „bo tak robi konkurencja”. Można osiągnąć więcej poprzez podniesienie wydajności i zniwelowanie strat we wszystkich obszarach bez strat na jakości.

W zakresie obejmującym koncepcję Lean manufacturing  proponujemy następujące szkolenia: