Przejdź do treści

Kto może ubiegać się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

O dofinasowanie może ubiegać się każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jedną osobę. Pracownik powinien być zatrudniony na umową o pracę, nie ma jednak znaczenia na jaką część etatu. Pracodawca, jako osoba pracująca również może starać się o dofinansowanie, aby skorzystać ze szkoleń.