Przejdź do treści

Analiza firmy i otoczenia

W naszych działaniach wykorzystujemy narzędzia pozwalające na zdiagnozowaniu sytuacji wewnątrz firmy oraz jej otoczeniu. Analizujemy dane pochodzące z rynku, czynniki wchodzące w skład pięciu sił Portera (konkurencja, substytuty, nowe produkty, nabywcy i dostawcy).

Badamy czynniki sukcesu i analizujemy trendy, prowadzimy wywiady z klientami oraz dokonujemy analizy PEST (ekonomia, społeczeństwo i demografia, technologia, polityka i prawo)

Na tej podstawie powstaje raport dotyczący sytuacji na rynku w rozbiciu na segmenty, panujące w nich trendy oraz analiza SWOT dotycząca konkretnej firmy.

analiza-firmy-i-otoczenia‎