Przejdź do treści

Budowanie Propozycji Wartości

Cele szkolenia

  • Poznanie metodyki budowy propozycji wartości dla klientów firmy
  • Trening budowania Propozycji wartości

Dla kogo?

  • Pracownicy wszystkich działów firm sprzedających towary i usługi

Program szkolenia

lp. Nazwa bloku szkoleniowego
1. –    Rozpoczęcie szkolenia

–    Segmenty klientów

–    Customer Insight – wgląd w świat klienta – omówienie metodyki postępowania

–    Określenie potrzeb i wymagań klienta dla wybranych grup docelowych, praca w grupach:

Zadania klienta

Korzyści klienta

Bóle klienta

–   Budowanie propozycji wartości dla wybranych grup docelowych

–   Prezentacja wyników prac grup

–   Dopracowanie powstałych propozycji wartości

 2. –   Desegmentacja klientów

–   Strategia blue ocean

–   Diagram 4 działań

–   Jak badać konkurencję?

–   Dokonaj analizy konkurencji

–   Strategiczna przewaga nad konkurencją

–   Kanwy strategii dla przykładowych firm

–   Kanwa strategii dziś

–   Kanwa strategii dla nowych rozwiązań

–   Podsumowanie

Szkolenie prowadzą nasi doświadczeni trenerzy, Małgorzata Kośmicka oraz Sławomir Kośmicki

Nasze metody pracy

Ćwiczenia grupowe i indywidualne, symulacje, scenki, case study, matryce kreatywne, analiza materiałów, action learning

Jakie korzyści dla uczestnika?

1. Poszerzenie spojrzenia na klientów, ich potrzeby i uwarunkowania
2. Wymiana doświadczeń i pomysłów pomiędzy działami
3. Przygotowanie do budowania propozycji wartości

Czas trwania, miejsce

2 dni po 8 godzin (9-17:00)

Poznań ul. Wojskowa 6 apt. B7

value proposition, propozycja wartości strategia firmy

Bliższe informacje oraz zapisy:

Katarzyna Uljasz

e-mail: k.uljasz@navigator.com.pl

tel. 796 021 533