Przejdź do treści

Akademia Mentora

Cele szkolenia
 • Poznanie narzędzi wspierających pracę mentora
 • Nabycie umiejętności rozwoju kompetencji podopiecznych
 • Zdobycie wiedzy na temat przebiegu procesu mentoringu
Dla kogo?
 • Doświadczeni pracownicy posiadający specjalistyczną wiedzę ważną dla funkcjonowania organizacji
 • Kadra zarządzająca
Program kursu
 • Cele mentoringu w organizacji
  • Po co tworzyć w organizacji program mentoringu
  • Sukcesja w organizacji, a mentoring
 • Planowanie mentoringu
  • Mentoring, jako projekt
  • Harmonogram mentoringu
  • Kamienie milowe
 • Kompetencje mentora w procesie sukcesji
  • Jakie kompetencje powinien posiadać mentor
  • Jak mentor powinien rozwijać kompetencje
  • Co mentor musi wiedzieć, umieć, robić
 • Kształtowanie wartości i postaw w przedsiębiorstwie
  • Pielęgnowanie istotnych wartości przedsiębiorstwa
  • Wprowadzanie i rozwijanie nowych wartości
 • Budowa relacji mentor – mentee/sukcesor
  • Motywacja sukcesora/mentee
  • Wsparcie dla sukcesora/mentee
 • Praktyczne warsztaty mentoringu
  • Prowadzenie rozmowy mentor – mentee/sukcesor
  • Przekazywanie wiedzy fachowej
  • Przekazywanie wiedzy na temat zarządzania

Kurs prowadzą nasi doświadczeni trenerzy  Małgorzata Kośmicka oraz Sławomir Kośmicki

Jakie korzyści dla uczestnika?
 • Doskonalenie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczeń
 • Trening udzielania informacji zwrotnej
 • Motywowanie i inspirowanie innych do rozwoju
Czas trwania, miejsce

6 dni po 8 godzin (9-17:00)

Kurs realizowany w ramach trzech zjazdów w siedzibie naszej firmy lub w innym preferowanym przez Państwa miejscu.

                                                                                                                                        

Bliższe informacje oraz zapisy:

Lidia Walczak

e-mail: l.walczak@navigator.com.pl

tel. 796 021 533