Przejdź do treści

Akademia Lidera Produkcji

Cele kursu
 • Nabycie umiejętności efektywnego i sprawnego zarządzania zespołem na produkcji
 • Poznanie narzędzi wspierających zarządzanie współpracownikami
 • Zdobycie wiedzy z zakresu skutecznego rozwiązywania trudnych sytuacji w zespole
Dla kogo?
 • Obecni i przyszli Liderzy Produkcji
 • Mistrzowie i Brygadziści
Program kursu
 • Komunikacja
  • Style komunikacji i ich implikacje dla kontaktów z pracownikami
  • Narzędzia informacji zwrotnej
  • Pozytywna informacja zwrotna
  • Konstruktywna krytyka
  • Modele komunikacyjne ułatwiające porozumiewanie
  • Komunikacja między zmianami
 • Odpowiedzialność rola i autorytet lidera / brygadzisty
  • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności wzajemnej
  • Zadania lidera / brygadzisty
  • Budowanie autorytetu
 • Komunikacja asertywna i trudne sytuacje
  • Asertywna obrona interesów swoich oraz współpracowników w kontaktach z innymi działami
  • Asertywna prośba o pomoc
  • Asertywna odmowa
  • Radzenie sobie z krytyką, reakcja na agresję
  • Radzenie sobie z obiekcjami i zastrzeżeniami
  • Niepoddawanie się, zgłaszanie przełożonemu
  • Konsekwencje nierozwiązywania problemów – przeciwdziałanie i rozwijanie własnej odpowiedzialności
 • Delegowanie i egzekwowanie zadań
  • Zasady delegowania zadań
  • Egzekwowanie zadań
  • Przekazywanie zadań do innych działów – ew. pomysły na usprawnienia i zgłaszanie problemów
  • Podsumowanie bloku
  • Indywidualne zadania rozwojowe

Dodatkowo, w trakcie trwania szkolenia, w terminie od jego rozpoczęcia do dwóch miesięcy po jego zakończeniu, uczestnik ustala z trenerem termin trzech indywidualnych, 2-godzinnych spotkań treningowych „On the job”, które odbywają się w jego miejscu pracy, podczas wykonywania przez niego obowiązków zawodowych. Spotkania te odbywają się według następującego schematu:

 • Obserwacja uczestnika przy wykonywaniu swoich zadań
 • Informacja zwrotna
 • Pytania coachingowe
 • Indywidualne wskazówki do rozwoju

Treningi „On the job” koncentrują się na kluczowych kompetencach lidera / brygadzisty, poznawanych również podczas zajęć w sali szkoleniowej:

 1. Udzielanie informacji zwrotnej
 2. Delegowanie i egzekwowanie
 3. Komunikacja asertywna i trudne sytuacje

Szkolenie prowadzą nasi doświadczeni trenerzy Małgorzata Kośmicka oraz Sławomir Kośmicki.

Jakie korzyści dla uczestnika?
 • Zwiększenie skuteczności i sprawności działania zespołu
 • Większa pewność siebie w roli lidera
Czas trwania, miejsce

4 dni warsztatów po 8 godzin (9-17:00) + 3 dwugodzinne treningi „On The Job”

Poznań, ul. Wojskowa 6 apt. B7