Ewa Gordziej-Niewczyk

Ewa współpracuje z Nawigatorem od 2004 roku. Jako coach i trener oraz konsultant, specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu:

  • zarządzania
  • umiejętności interpersonalnych
  • motywowania pracowników
  • komunikacji

Ewa jest psychologiem biznesu, prowadzi zajęcia akademickie na kilku poznańskich uczelniach. Ukończyła także Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Studium Zarządzania Działem Handlowym i Negocjacji Handlowych, Kurs Terapii Systemowej, podyplomowe studia Psychologia Transportu, oraz Mistrzowską Szkołę Trenerów. Dwukrotnie nagrodzona stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w nauce.

Prywatnie mama Idy i Janka. Wielbicielka Puszczy Noteckiej. Interesuje się psychologią poznawczą i systemową.

Ewa Gordziej – Niewczyk uczestniczyła jako trener i/lub coach w realizacji szeregu projektów komercyjnych oraz dofinansowywanych z EFS, m.in. Akademia Kompetencji, Inwestycja w Kadry, Z wiekiem na plus, Instrument Szybkiego Reagowania, Doskonalenie kompetencji sprzedawców wielkopolskich przedsiębiorstw, Rozwój kadr źródłem konkurencyjności firmy Phytopharm Klęka i firm powiązanych, Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy Kreisel w oparciu o wykwalifikowaną kadrę,  Wzrost kompetencji wielkopolskich pracowników,  Trener – drugi zawód nauczyciela, Wzrost kompetencji pracowników Regionu Kujawsko – Pomorskiego, Warsztaty Umiejętności Zarządzania,  Sukcesja stanowisk drogą do sukcesu organizacji pracodawców.