Anna Nowak

Trener, konsultant i coach od 2000 roku. Od 2005 roku współpracuje z Nawigatorem.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu:

  • kompetencji miękkich
  • zarządzania zasobami ludzkimi w tym: motywowania, oceniania i rekrutacji
  • autoprezentacji

Ania jest psychologiem i terapeutą zajęciowym, Uczestniczka szkoleń i kursów doskonalenia umiejętności trenerskich. W ostatnich latach ukończyła kurs I,II i III stopnia w zakresie Analizy Transakcyjnej zakończony międzynarodowym egzaminem. Ukończyła V edycję Letniej Szkoły Trenerów, Mistrzowską Szkołę Trenerów oraz Szkołę Coachingu MODERATORA. Członkini Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.
Prywatnie mama Mikołaja i córki Igi. Ania lubi nurkować i wakacje w ciepłych krajach. Ostatnio pasją Ani stała się fotografia.


Anna Nowak – uczestniczyła jako trener i/lub coach w realizacji szeregu projektów komercyjnych oraz dofinansowywanych z EFS , m.in. Akademia Kompetencji, Inwestycja w Kadry, Z wiekiem na plus, Instrument Szybkiego Reagowania, Doskonalenie kompetencji sprzedawców wielkopolskich przedsiębiorstw, Wzrost kompetencji wielkopolskich pracowników,  Trener – drugi zawód nauczyciela, Wzrost kompetencji pracowników Regionu Kujawsko – Pomorskiego, Warsztaty Umiejętności Zarządzania, Siewca Wiedzy, Sukcesja stanowisk drogą do sukcesu organizacji pracodawców, wdrożenie ocen pracowniczych w firmach ITM Baza Poznańska Sp. z o.o., Martin Bauer Management System Sp. z o.o., Profim Sp. z o.o.