Aleksandra Skraburska

Ola jest psychologiem, trenerem, specjalistą HR. Od ponad 7 lat świadczy usługi doradcze, szkoleniowe oraz rekrutacyjne.

Oprócz studiów psychologicznych na UAM w Poznaniu, ukończyła studia z zakresu ekonomiki pracy i zarządzania kadrami, szkolenie Profesjonalny trener (Firma2000), Mistrzowską Szkołę Trenerów Biznesu oraz szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi m. in. zarządzanie wiekiem oraz efektywna ocena okresowa pracowników.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu:

  • zarządzania kadrami – komunikacja w firmie, rekrutacja, motywowanie, ocenianie
  • obsługi klienta
  • kompetencji miękkich
  • kompetencji menedżerskich

 

Ola ma 9 lat doświadczenia w pracy w dziale HR. Była odpowiedzialna była za tworzenie systemu motywacyjnego, rekrutacje na wszystkich szczeblach, oceny okresowe pracowników, planowanie, tworzenie i prowadzenie szkoleń dla pracowników, tworzenie ścieżek karier, organizację i prowadzenie zajęć integracyjnych.

Aleksandra Skraburska brała udział w realizacji licznych projektów, m.in.: „Chcę być przedsiębiorczy – podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych”, „Zbuduj kompetencje i rozpocznij karierę! Program rozwoju dla Wydziału Leśnego”, „Ekobiznes to czysty zysk! Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie stosowania rozwiązań prośrodowiskowych”, „Zachodniopomorskie liderem dialogu społecznego. Model wspierania aktywności partnerów społecznych i gospodarczych w budowaniu możliwości adaptacyjnych przedsiębiorstw”, „Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców”, „Dwuczynnikowy model motywowania nauczycieli do innowacyjności”, „Quality of NGO. Standaryzacja procesów zarządzania dla NGO. Opracowanie standardów dialogu dla NGO i JST”, „BLAU – Badanie Losów Absolwentów Uczelni”