Z radością informujemy, że pozytywnie przeszliśmy weryfikację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i dzięki temu nasze usługi są dostępne w Bazie Usług Rozwojowych PARP, która jest największą wyszukiwarką usług rozwojowych w Polsce. W związku z tym, mogą starać się Państwo również o pozyskanie środków na realizowane przez nas szkolenia w ramach programu wspierającego rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, finansowanego ze środków UE. Wystarczy wybrać jedno z naszych szkoleń poprzez Bazę Usług Rozwojowych i złożyć wniosek o dofinansowanie. Wysokość dofinansowania może wynieść od 50% do nawet 80%. Dotyczy to zarówno szkoleń otwartych jak i zamkniętych, przygotowanych indywidualnie w nawiązaniu do Państwa potrzeb.

Poniżej znajdą Państwo harmonogram organizowanych przez nas szkoleń otwartych. Wszystkie nasze szkolenia mogą Państwo zamówić również w formule zamkniętej, dostosowanej do potrzeb Państwa organizacji.

Oferujemy zarówno formę tradycyjną (spotkań bezpośrednich) jak również formułę szkolenia zdalnego online. Zachęcamy do zapoznania się z obszarami w których się specjalizujemy na naszej stronie oraz do kontaktu z nami, w celu przygotowania maksymalnie dopasowanej dla Państwa sytuacji oferty.

Harmonogram szkoleń otwartych na I połowę 2020 roku:

           Terminy: 27-28.04.2020 r.

           Miejsce: Poznań, sala szkoleniowa, ul. Wojskowa 6/B7

           Cena za uczestnika: 1 075,00 zł + VAT

           Terminy: 21-22.05.2020 r.,

           Miejsce: Poznań, sala szkoleniowa, ul. Wojskowa 6/B7

           Cena za uczestnika: 810,00 zł + VAT

           Terminy: 01-02.06.2020 r.,

           Miejsce: Poznań, sala szkoleniowa, ul. Wojskowa 6/B7

           Cena za uczestnika: 810,00 zł + VAT

           Terminy: 16-17.04.2020 r.,

           Miejsce: Poznań, sala szkoleniowa, ul. Wojskowa 6/B7

           Cena za uczestnika: 1350,00 zł + VAT

           Terminy: 16-17.04.20, 07-08.05.20, 04-05.06.20,

           Miejsce: Poznań, sala szkoleniowa, ul. Wojskowa 6/B7

           Cena za uczestnika:  3 690,00 zł + VAT

           Terminy: 01-02.04.20, 28-29.04.20, 18-19.05.20, 04-05.06.20,

           Miejsce: Poznań, sala szkoleniowa, ul. Wojskowa 6/B7

           Cena za uczestnika:  4 920,00 zł + VAT

           Terminy: 07-08.05.20, 18-19.05.20, 24-25.06.20,

           Miejsce: Poznań, sala szkoleniowa, ul. Wojskowa 6/B7

           Cena za uczestnika:  4 250,00 zł + VAT

          Warsztaty:

             terminy: 21-22.05.20, 22-23.06.19,

             miejsce: Poznań, sala szkoleniowa, ul. Wojskowa 6/B7

          Szkolenie OTJ:

             terminy i miejsce do uzgodnienia indywidualnie z uczestnikiem

          Cena za uczestnika: 4 350,00 zł + VAT

          terminy:

  1. Segmentacja klientów – 02.04.20 r., godz. 9:00-13:00
  2. Wyróżniki oferty i wartość oferowana klientom zamiast ceny – 15.04.20 r., godz. 9:00-13:00
  3. Skuteczna oferta handlowa – 27.04.20 r., godz. 9:00-13:00
  4. Skuteczne narzędzia sprzedawcy – 15.05.20 r., godz. 9:00-13:00    
  5. Zastrzeżenia Klienta – 02.06.20 r., godz. 9:00-13:00
  6. Cross-selling i up-selling – 09.06.20 r., godz. 9:00-13:00 
  7. Budowa relacji z klientami – 19.06.20 r., godz. 9:00-13:00
  8. Zawieranie umów handlowych – 25.06.20 r., godz. 9:00-13:00
  9. Zabezpieczanie transakcji handlowych – 07.09.20 r., godz. 9:00-13:00
  10. Windykacja należności handlowych – 21.09.20 r., godz. 9:00-13:00

          miejsce: Poznań, sala szkoleniowa, ul. Wojskowa 6/B7

          Cena za uczestnika:  300,00 zł + VAT za pojedyńcze szkolenie,

                                                3000,00 zł + VAT za cały cykl

          Terminy i miejsce do uzgodnienia indywidualnie z uczestnikiem.

Uwaga: Oferujemy zarówno formę spotkań bezpośrednich jak i coachingu online, poprzez dogodną dla Państwa platformę.

          Cena za uczestnika: 3 800,00 zł + VAT

          Podana jest sugerowana liczba spotkań, możliwe modyfikacje

Bliższe informacje oraz zapisy:

Katarzyna Uljasz
tel. 796 021 533
e-mail: k.uljasz@navigator.com.pl


Nasze podejście do szkoleń jest naznaczone przez naszą misje „szkolimy troskliwie”, dlatego od samego początku klient jest w centrum uwagi.

Proponujemy szkolenia otwarte jak i zamknięte, wówczas program szkolenia, które przygotowujemy jest odpowiedzią na specyficzne potrzeby  klienta.

Metody szkoleniowe

Zarówno szkolenia otwarte i zamknięte prowadzone są w sposób zapewniający aktywny udział wszystkich  uczestników. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów z wykorzystaniem gier, dyskusji moderowanych, ćwiczeń, filmów, obserwacji. W trakcie zajęć omawiane są studia przypadków, pracujemy również z wykorzystaniem konkretnych danych.
Nacisk kładziemy na to, co jest robione dobrze, a co można zrobić jeszcze lepiej.

Szkolenia otwarte prowadzone są w naszych salach przy ulicy Wojskowej.

szkolenia otwarte i zamknięte ul. Wojskowa, Poznań, City Park, sala szkoleniowa

Ćwiczenia wykorzystują metodykę uczenia osób dorosłych koncentrującą się na sprawnym wykorzystaniu nabytych umiejętności w praktyce.
Stosujemy metody dyskusji zogniskowanej, która obejmuje następujące etapy:
1. Poziom obiektywny – dyskusja nad danym wydarzeniem, obserwujemy scenkę, ćwiczenie etc. i zadajemy pytanie o przebieg, czyli fakty
2. Poziom emocjonalny – pada pytanie dotyczące, jak dana osoba i inni czuli się w tym momencie
3. Poziom wniosków – co z tego wynika?
4. Poziom decyzji – co ktoś chce zmienić w danym/swoim postępowaniu i czy chce poznać metody służące usprawnieniu danego działania?