Z radością informujemy, że pozytywnie przeszliśmy weryfikację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i dzięki temu nasze usługi są dostępne w Bazie Usług Rozwojowych PARP, która jest największą wyszukiwarką usług rozwojowych w Polsce. W związku z tym, mogą starać się Państwo również o pozyskanie środków na realizowane przez nas szkolenia w ramach programu wspierającego rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, finansowanego ze środków UE. Wystarczy wybrać jedno z naszych szkoleń poprzez Bazę Usług Rozwojowych i złożyć wniosek o dofinansowanie. Wysokość dofinansowania może wynieść od 50% do nawet 80%. Dotyczy to zarówno szkoleń otwartych jak i zamkniętych, przygotowanych indywidualnie w nawiązaniu do Państwa potrzeb.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą oraz do kontaktu z nami.
Harmonogram szkoleń otwartych na II połowę roku 2019:

           Terminy: 16-17.10.2019 r.

           Miejsce: Poznań, sala szkoleniowa, ul. Wojskowa 6/B7

           Cena za uczestnika: 1 075,00 zł + VAT

           Terminy: 23-24.10.2019 r.,

           Miejsce: Poznań, sala szkoleniowa, ul. Wojskowa 6/B7

           Cena za uczestnika: 810,00 zł + VAT

           Terminy: 28-29.10.19, 20-21.11.19, 12-13.12.19,

           Miejsce: Poznań, sala szkoleniowa, ul. Wojskowa 6/B7

           Cena za uczestnika:  3 690,00 zł + VAT

           Terminy: 23-24.09.19, 28-29.10.19, 18-19.11.19, 10-11.12.19,

           Miejsce: Poznań, sala szkoleniowa, ul. Wojskowa 6/B7

           Cena za uczestnika:  4 920,00 zł + VAT

           Terminy: 18-19.09.19, 12-13.11.19, 10-11.12.19,

           Miejsce: Poznań, sala szkoleniowa, ul. Wojskowa 6/B7

           Cena za uczestnika:  4 250,00 zł + VAT

          Warsztaty:

             terminy: 16-17.09.19, 22-23.10.19,

             miejsce: Poznań, sala szkoleniowa, ul. Wojskowa 6/B7

          Szkolenie OTJ:

             terminy i miejsce do uzgodnienia indywidualnie z uczestnikiem

          Cena za uczestnika: 4 350,00 zł + VAT

          Terminy i miejsce do uzgodnienia indywidualnie z uczestnikiem

          Cena za uczestnika: 3 800,00 zł + VAT

          Podana jest sugerowana liczba spotkań, możliwe modyfikacje

Wszystkie nasze szkolenia mogą Państwo zamówić również w formule zamkniętej, dostosowanej do potrzeb Państwa organizacji.

Bliższe informacje oraz zapisy:

Katarzyna Uljasz
tel. 796 021 533
e-mail: k.uljasz@navigator.com.pl


Nasze podejście do szkoleń jest naznaczone przez naszą misje „szkolimy troskliwie”, dlatego od samego początku klient jest w centrum uwagi.

Proponujemy szkolenia otwarte jak i zamknięte, wówczas program szkolenia, które przygotowujemy jest odpowiedzią na specyficzne potrzeby  klienta.

Metody szkoleniowe

Zarówno szkolenia otwarte i zamknięte prowadzone są w sposób zapewniający aktywny udział wszystkich  uczestników. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów z wykorzystaniem gier, dyskusji moderowanych, ćwiczeń, filmów, obserwacji. W trakcie zajęć omawiane są studia przypadków, pracujemy również z wykorzystaniem konkretnych danych.
Nacisk kładziemy na to, co jest robione dobrze, a co można zrobić jeszcze lepiej.

Szkolenia otwarte prowadzone są w naszych salach przy ulicy Wojskowej.

szkolenia otwarte i zamknięte ul. Wojskowa, Poznań, City Park, sala szkoleniowa

Ćwiczenia wykorzystują metodykę uczenia osób dorosłych koncentrującą się na sprawnym wykorzystaniu nabytych umiejętności w praktyce.
Stosujemy metody dyskusji zogniskowanej, która obejmuje następujące etapy:
1. Poziom obiektywny – dyskusja nad danym wydarzeniem, obserwujemy scenkę, ćwiczenie etc. i zadajemy pytanie o przebieg, czyli fakty
2. Poziom emocjonalny – pada pytanie dotyczące, jak dana osoba i inni czuli się w tym momencie
3. Poziom wniosków – co z tego wynika?
4. Poziom decyzji – co ktoś chce zmienić w danym/swoim postępowaniu i czy chce poznać metody służące usprawnieniu danego działania?