Cele szkolenia
 • Poznanie modeli oraz stylów komunikacji wykorzystywanych w firmie
 • Zdobycie umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami w pracy menedżera
 • Poznanie technik motywowania oraz angażowania pracowników
Dla kogo?
 • Kadra zarządzająca średniego i wyższego szczebla
 • Osoby, które awansowały na stanowiska menedżerskie
 • Menedżerowie, którzy szukają inspiracji do dalszego rozwoju
Program kursu
 • Komunikacja w firmie
  • Style komunikacji i ich implikacje
  • Sposoby udzielania informacji zwrotnej
  • Modele komunikacyjne
 • Motywowanie i angażowanie pracowników
  • Ogólne prawa motywacji
  • Motywowanie wewnętrzne i zewnętrzne, koncepcja samodeterminacji Decciego i Ryan’a
 • Style kierowania i funkcje menedżerskie
  • Testy na style zarządzania
  • Funkcje menedżerskie wczoraj i dziś: planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie vs. inspirowanie i inicjowanie, koordynowanie i delegowanie, spajane i wspieranie, ocenianie i rozwój
 • Delegowanie zadań, zarządzanie przez cele
  • Zasady delegowania
  • Reguły zarządzania przez cele
 • Rekrutacja personelu, ocena pracownika
  • Selekcja kandydatów
  • Rozmowa rekrutacyjna
  • Wybór kandydata
 • Oceny pracownicze
  • Funkcje oceny okresowej
  • Metody ocen pracowniczych – bieżąca i okresowa
  • Prowadzenie rozmowy oceniającej / rocznej – trening
 • Szef jako mentor, coach, trener
  • Rozwój kompetencji pracowników
  • Praca z pracownikiem indywidualnym i z zespołem
  • Coaching, Mentoring
  • Adaptacja nowego pracownika
 • Trudne sytuacje i konflikty
  • Osobowość i podejście do rozwiązywania konfliktów
  • Test na styl rozwiązywania konfliktów
  • Rodzaje konfliktów w firmie
  • Zasady postępowania w przypadku wystąpienia konfliktów

Kurs prowadzą nasi doświadczeni trenerzy Ewa Gordziej-NiewczykAnna Nowak, Małgorzata Kośmicka, Aleksandra Skraburska oraz Sławomir Kośmicki

Jakie korzyści dla uczestnika?
 • Praktyczny trening umiejętności menedżerskich
 • Poznanie najnowszych trendów w zarządzaniu
Czas trwania, miejsce

8 dni po 8 godzin (9-17:00)

Kurs realizowany w ramach czterech zjazdów w siedzibie naszej firmy lub w innym preferowanym przez Państwa miejscu

Nasz adres: Poznań, ul. Wojskowa 6 apt. B7

                                                                                                                                                    

Bliższe informacje oraz zapisy:

Katarzyna Uljasz

e-mail: k.uljasz@navigator.com.pl

tel. 796 021 533