Przejdź do treści

Co należy zrobić, żeby skorzystać z dofinansowania z KFS?

  • Kontaktujesz się z nami i określasz potrzeby szkoleniowe Twoje albo Twoich pracowników, a wtedy my przygotowujemy indywidualną ofertę.
  • Piszemy dla Ciebie wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, który składasz następnie w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę firmy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Powiatowy Urząd Pracy rozpatruje wniosek i w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku otrzymujesz informację o decyzji na temat dofinansowania.
  • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zawierasz z urzędem umowę na realizację działań w ramach KFS.
  • Zawierasz z nami umowę o świadczenie usług szkoleniowych oraz zawierasz z wysyłanymi na szkolenie pracownikami umowę pracownik-pracodawca określającą prawa i obowiązki stron. My zajmujemy się wszelkimi formalnościami.
  • Po otrzymaniu środków opłacasz szkolenie i kierujesz na nie pracownika.
  • Po zakończonym szkoleniu w wyznaczonym terminie dostarczasz do urzędu wystawioną przez nas fakturę oraz kserokopię certyfikatów ukończenia szkolenia.

Pula środków z KFS jest ograniczona, a przy rozpatrywaniu wniosków często liczy się kolejność zgłoszeń, zachęcamy więc osoby zainteresowane do podjęcia jak najszybciej działań, aby skorzystać z możliwości dofinansowania.

Z naszą ofertą szkoleniową można zapoznać się w zakładce szkolenia, a w celu ustalenia konkretnej oferty odpowiadającej indywidualnym potrzebom prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Bliższe informacje:

Katarzyna Uljasz
tel. 796 021 533
e-mail: k.uljasz@navigator.com.pl