Michał Brywczyński – lista wybranych projektów, w których uczestniczył trener

Michał BrywczyńskiMichał Brywczyński – uczestniczył w realizacji szeregu projektów komercyjnych i dofinansowanych, m.in. cykle warsztatów i szkoleń z zakresu mistrzowskiej sprzedaży dla CarGo Bosch, z zakresu negocjacji, wywierania wpływu, rozwiązywania konfliktów i zarządzania czasem dla firmy Everest Finanse, z zakresu umiejętności menedżerskich dla kierowników referatów ZUS Olsztyn, z zakresu profesjonalnej obsługi klienta dla SONY, Przyjazny urząd – szkolenia podwyższające kwalifikacje pracowników samorządów, Akademia profesjonalnego asystenta, Akademii e-podpisu, Warsztaty Umiejętności Zarządzania.