Małgorzata Kośmicka – lista wybranych projektów, w których uczestniczyła trenerka

IMG__4220 (800x533)Małgorzata Kośmicka – uczestniczyła jako trener i/lub coach w realizacji szeregu projektów komercyjnych oraz dofinansowywanych z EFS, m.in. Akademia Kompetencji, Inwestycja w Kadry, Z wiekiem na plus, Instrument Szybkiego Reagowania, Doskonalenie kompetencji sprzedawców wielkopolskich przedsiębiorstw, Rozwój kadr źródłem konkurencyjności firmy Phytopharm Klęka i firm powiązanych, Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy Kreisel w oparciu o wykwalifikowaną kadrę, Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego kadry grupy VOX, Wzrost kompetencji wielkopolskich pracowników,  Trener – drugi zawód nauczyciela, Wzrost kompetencji pracowników Regionu Kujawsko – Pomorskiego, Warsztaty Umiejętności Zarządzania, Siewca Wiedzy, Sukcesja stanowisk drogą do sukcesu organizacji pracodawców, wdrożenie ocen pracowniczych w firmach Adams Sp. z o.o., Profim Sp. z o.o.