Przejdź do treści

Jaka jest wysokość dofinansowania?

W 2019 roku dofinansowanie w przypadku mikroprzedsiębiorstw (zatrudnienie do 10 osób, których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. euro) wynosiło 100%, a w przypadku małych, średnich i dużych firm 80%. Jednocześnie kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.