Hanna Łowicka – lista wybranych projektów, w których uczestniczyła trenerka

Hanna Łowicka1Hanna Łowicka – uczestniczyła w realizacji szeregu projektów, m.in. . Aktywnie konsultujemy – lepiej współpracujemy, Akademia menadżera, Nowa wiedza – nowe kompetencje, Nowa jakość usług w 5 jednostkach samorządu terytorialnego, PWP od wykluczenia do zatrudnienia- adaptacja zawodowa osób w trudnej sytuacji życiowej, Projekty finansowane z Unii, czyli jak dobrze zarządzać w warunkach różnorodności, Innowacyjne zarządzanie projektami, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, PIW EQUAL- Wstań, unieś głowę, Wzrost kompetencji pracowników regionu woj. kujawsko-pomorskiego.