Cele szkolenia

 • Zrozumienie wpływu cen na zyskowność firmy
 • Nabycie praktycznej umiejętności zwiększania rentowności poprzez zarządzanie cenami
 • Zrozumienie różnicy pomiędzy: ceną i wartością (Value Proposition)
 • Nabycie umiejętności obiektywnej oceny efektywności swoich handlowców

Dla kogo?

 • członkowie zarządu, właściciele, dyrektorzy sprzedaży

Program szkolenia

 • Wpływ ceny sprzedaży na zyskowność firmy
 • Segmentacja klientów
 • Rozszerzanie granic rynku – desegmentacja
 • Analiza podstawowa wyników sprzedażowych: produkty, segmenty, PH, geografia, kanały dystrybucji
 • Źródła wzrostu przychodów i zyskowności w oparciu o analizę portfela sprzedaży
 • Wyróżniki naszej oferty w stosunku do konkurencji
 • Ocena atrakcyjności klientów
 • Rynki pod presją cen
 • Jak postępować w przypadku wojen cenowych?
 • Zasady ustalania cen sprzedaży w zależności od modelu businessu
 • Pozycjonowanie cenowe Parabola cen – tworzenie cenników
 • Propozycja wartości zamiast produktu. Wartość, a cena
 • Rola organizacji sprzedażowej w kształtowaniu marż zysku
 • Ocena efektywności handlowców w organizacji
 • System motywacji handlowców a zarządzanie cenami

Nasze metody pracy

Praca w grupach, studia przypadków, gry symulacyjne, praca w małych zespołach

Jakie korzyści dla uczestnika?

Zwiększenie zyskowności firmy

Czas trwania, miejsce

2 dni po 8 godzin (9-17:00)

Kurs realizowany w ramach jednego zjazdu w siedzibie naszej firmy.

Koszt

Cena za jedną osobę 1 350 zł + VAT

value proposition, propozycja wartości strategia firmy

Bliższe informacje oraz zapisy:

Katarzyna Uljasz

e-mail: k.uljasz@navigator.com.pl

tel. 796 021 533