Przejdź do treści

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS, został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Celem utworzenia funduszu było zapobieganie utraty przez pracowników zatrudnienia z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki oraz poprawa zarówno pozycji firmy jak i samych pracowników na rynku pracy.

Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy udzielane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis.