Bogdan Kotwas – lista wybranych projektów, w których uczestniczył trener


Bogdan Kotwas
– uczestniczył w projektach wdrożeniowych Lean Management w firmach Emsur, DIJO, UNIQ Lisner, Unilever, ANDMAR.

Bogdan Strona