Beata Tylus – lista wybranych projektów, w których uczestniczyła trenerka

Beata-TylusBeata Tylus – uczestniczyła w realizacji szeregu projektów, m.in. Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancją efektywności JST, Siła przywództwa, Akademia Profesjonalnego Sprzedawcy, Akademia Profesjonalnego Kierownika, Kadry dla edukacji przyszłości, Kadry gotowe na Euro 2012 – szkolenia z kompetencji kluczowych dla wielkopolskich pracowników, Akademia doskonałości, Działamy razem – wielkopolskie instytucje ekonomii społecznej na rzecz porozumienia, Sprzedaż, finanse, zarządzanie podstawą sukcesu firmy, Szkolenia menedżerskie dla pracowników administracji rządowej będących w grupie wiekowej 45+