Beata Paul van Eerden – lista wybranych projektów, w których uczestniczyła trenerka

Beata-PaulBeata Paul van Eerden – uczestniczyła w realizacji szeregu projektów, m.in. Doskonalenie efektywności osobistej, Zarządzanie ludźmi w MSP od zatrudnienia do zwolnienia, Zasady zatrudniania, rozliczania i zarządzania personelem w projektach realizowanych w ramach PO KL, Zarządzanie efektywnością personelu w firmie uwzględniające różnorodność wiekową, Ocenianie i motywowanie pracowników – szkolenia dla kadry menedżerskiej Poczty Polskiej S.A, Profesjonalna obsługa klienta. Budowanie wizerunku firm MŚP w ramach Projektu Ekoturystyka, Projekt dla mediatorów z ramienia MPiPS obejmujący szkolenia z podstaw psychologii osobistej i społecznej, zarządzania wiedzą i różnorodnością, Stawiam na przedsiębiorczość – projekt szkoleniowo-doradczy dla kobiet z obszarów wiejskich w gminie Książ Wlkp