Anna Nowak – lista wybranych projektów, w których uczestniczyła trenerka


IMG__4463 (533x800)Anna Nowak –
uczestniczyła jako trener i/lub coach w realizacji szeregu projektów komercyjnych oraz dofinansowywanych z EFS , m.in. Akademia Kompetencji, Inwestycja w Kadry, Z wiekiem na plus, Instrument Szybkiego Reagowania, Doskonalenie kompetencji sprzedawców wielkopolskich przedsiębiorstw, Wzrost kompetencji wielkopolskich pracowników,  Trener – drugi zawód nauczyciela, Wzrost kompetencji pracowników Regionu Kujawsko – Pomorskiego, Warsztaty Umiejętności Zarządzania, Siewca Wiedzy, Sukcesja stanowisk drogą do sukcesu organizacji pracodawców, wdrożenie ocen pracowniczych w firmach ITM Baza Poznańska Sp. z o.o., Martin Bauer Management System Sp. z o.o., Profim Sp. z o.o.